godina inovacija
referenci

 Prijavite se za ED Novosti, upišite vaš e-mail:

 

 

 

 

A3-400 Industrijski PC sa akvizicijom podataka  


A3-400 je Industrijski PC (IPC) sa nekoliko integrisanih sistema za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje. Industrijski PC (IPC) radi sa najbržim više-jezgarnim procesorima, koji se trenutno mogu naći na tržištu.

Pored PC-a osnovna verzija A3-400 ima integrisan sistem za akviziciju podataka sa 8 ili sa 16 analognih ulaznih kanala sa brzinom semplovanja od 100 kHz ili od 500 kHz sa galvanski izolovanim kondicionerima za sve komercijalne tipove senzora. , A3-400 može da se proširi i sa dodatnim sistemom za akviziju sa 4 kanala i brzinom semplovanja od 1 GHz, za vrlo brze primene čak do osciloskopskog tipa merenje. Softverski podržano.

Dizajn kućišta sa tzv. vertikalnom orijentacijom i vrlo efikasnim vodenom hlađenjem, omogućava visoke brzine procesora u kontinuitetu bez problema izazvanih visokom disipacijom. A3-400 ima široku primenu, u laboratorijama i industriji, a često se koristi za merenje parcijalnih pražnjenja u elektranama na velikim generatorima. Više informacija će biti uskoro na strani A3-400

 

A3-200 Industrijski PC


Za potrebe dve USA "Hi Tech" kompanije ED je dizajnirao A3-200, novi, Industrijski PC (IPC) vrlo visokih performansi sa najbržim višejezgarnim PC procesorima koji su trenutno dostupni na tržištu. 

Zahvaljujući dizajnu kućišta sa vertikalnom orijentacijom i vodenom hlađenju, ovaj računar nema pad brzine zbog pregrevanja i može u kontinuitetu da radi pod punim opterećenjem bez uobičajenih problema izazvanih visokom disipacijom.

Jedinstven dizajn, lako servisiranje i kvalitetne komponente koje se koriste za  A3-200 obezbeđuju visoku pouzdanost u dugačkom vremenskom periodu. Više informacija je na strani A3-200 IPC

 

 
 

A3 u Americi

Američka "Hi Tech" kompanija "AEROTECH" je najveći kupac našeg 
A3-200 industrijskog PC-a sa najsnažnijim procesorima, vertikalnom orijentacijom i vodenim hlađenjem. AEROTECH ih koristi  za ugradnju u svoje robote. Ovoj kompaniji je do sada isporučeno 153 komada A3-200.

 
 

 

 

Naš partner:

 

 

Izolovani kondicioneri i transmiteri

 
Prilikom priključenja senzora na merni sistem postoji stalni i visoki rizik od "petlje uzemljenja" i kvara merne opreme. ED kondicioneri i transmiteri sa izolacijom od 1500 Vrms štite od ovih pojava. Istovremeno oni vrše prilagođavanje različitih tipova senzora i mernih signala sistemu za akviziciju podataka i merenje, za priključenje na PC, PLC ili neki drugi merni sistem.

Na raspolaganju su modeli za merenje napona, struje, efektivnih vrednosti (RMS/DC), RTD PT100, Pt1000, za termoparove, merne mostove, potenciometre itd. Drugi važni atributi su visoka tačnost, temperaturska stabilnost, niža cena od konkurentnih proizvoda, garantni rok 7 i servisni rok od 10 godina.

 Izolovani Modbus kondicioneri

CD serija digitalnih kondicionera: Analogni signal sa različitih tipova senzora se filtrira, pojačava, izoluje, linearizuje i konvertuje u digitalni oblik koji se preko serijskog RS-485 porta dovodi na PC, PLC ili neki drugi sistem za prikaz izmerenih vrednosti. Komunikacioni protokol je Modbus.

Opšte o Izolovanim Kondicionerima i Transmiterima

 

CA izolovani kondicioneri visoke tačnosti

 

CB dvožični, izolovani, transmiteri sa petljom 4-20 mA

 

CD digitalni Modbus kondicioneri sa 24-bitnim A/D konvertorom  

 

 
 

 
 

Povoljna cena, kvalitet i dug garantni rok

Naše Kondicionere i Transmitere koristi veliki deo srpske industrije, vojske, nauke i tehničkih instituta na primer: Instituti za Fiziku, Mihajlo Pupin, Nikola Tesla, Vinča, velike kompanije kao, EPS, Simens, CGES, Beogradske Elektrane, Železara Smederevo i mnogi drugi.
Garantni rok je 7, a servisni rok je 10 godina.

 
 
 

Merenje relativne vlažnosti i temperature

 
Familija industrijskih digitalnih senzora za klimatska merenja, termo - higrometri, mere temperaturu, relativnu vlažnost, tačku rose, atmosferski i diferencijalni pritisak.

Na jedan RS-485 port PC-a, je moguće povezati do 247 VTS Senzora-Transmitera sa kojima se komunicira Modbus protokolom. Mreža senzora se može priključiti na PC, PLC ili za višu pouzdanost na Industrijski PC A2, A7 ili A3-200.

Opciono, VTS može da se isporuči sa strujnim izlazima od 4 do 20 mA i sa relejnim izlazima.

Za primene u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, ED je razvio program VTP uSCADA koji očitava senzore, beleži rezultate i alarmira korisnike u slučaju iskakanja van dozvoljenih vrednosti. Garantni rok je 7, a servisni rok je 10 godina. Više detalja je na strani: RH&T senzori i sistemi

  

 

 
 

Sistemi za merenje vlažnosti i temperature

Electronic Design ima ključne reference kod proizvođača hrane i lekova: Hemofarm, Velefarm, ADOC, Hemomont, Fresenius, Farmalogist, Inpharm, Galenika, Pharma Swiss, Glosarij, LEK, Vetprom, Farmegra, UFAR, Hercegovinalijek, Panpharma, Baypharm, Esensa, Polimark, Laboratorija Soja Protein,...

 
 
 

Vrlo ekonomičan sistem za merenje rH i T

 
Za primene gde je cena sistema od presudnog značaja ED je razvio familiju digitalnih HYT senzora sa "dalekoistočnom cenom", ali sa kvalitetom i tačnošću koji se sreće samo kod skupljih modela senzora.

HYT senzor je podržan u VTP uSCADA softveru. Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina. Više informacija je na strani HYT senzori. Drugi tipovi RH&T senzora i mreža su na strani Opšte o RH&T senzorima i mrežama

 

Logeri relativne vlažnosti i temperature

 
VTL je minijaturni, vrlo precizan, baterijski, Loger za merenje relativne Vlažnosti i Temperature. Koristi se za praćenje robe u transportu (hladan lanac), mapiranje prostora, u proizvodnji i čuvanju hrane i lekova, kao i za mnoge druge primene. Više podataka je na strani Loger za merenje RH&T, a flajer je u PDF formatu  VTL.

 

 

DAS serija USB i LAN akvizicije podataka          


Serija DAS, modularni sistemi za akviziciju podataka, merenje i upravljanje, su namenjeni za priključenje na USB port PC-a ili na LAN mrežu. Njihova glavna karakteristika je međukanalska izolacija kao i izolacija između mernog polja i mernog sistema. Svi modeli imaju 8 pozicija za montažu različitih tipova izolovanih kondicionera signala za merenje sa gotovo svih tipova senzora.

Korisnik može sam da konfiguriše sistem sa kondicionerima za merenje napona, struje, RMS/DC, PT100, za merenje sa različitim termoparovima, za merne mostove, potenciometre i druge tipove davača.

DAS akvizicioni sistemi mogu imati i 2 analogna izlaza, jedan 32-bitni brojački ulaz i 8 digitalnih kanala. Svi ulazi i izlazi imaju galvansku izolaciju od 1000 Vrms kontinualno (3000 Vrms 1min).

Akvizicioni sistemi za priključenje na USB su 12 bitni i rade sa brzinom semplovanja od 100 kHz, ili brži model od 500 kHz. Model koji se priključuje na LAN ima 16 bitnu rezoluciju i brzinu semplovanja od 250 kHz. Više podataka je na strani DAS serija.

 

A7 Embedded PC

 
PLC je dobar. Industrijski PC je BOLJI !

 

Electronic Design predstavlja A7, svoj inovativni dizajn sa novom idejom koja integriše današnja napredna tehnička i superiorna tehnološka rešenja.

A7 je na tržište izašao dosta pre Intelovog Nuc-a ili DIN PC-a drugih proizvođača.

On je minijaturan (115 x 99 x 25 mm) Embedded, a istovremeno i Industrijski PC (IPC) dizajniran za montažu na DIN šinu.

Projektovan je u PLC maniru, ali za razliku od njega, on je pravi PC sa Windows ili Linux OS i znatno većom procesorskom snagom. Pročitajte više na strani: A7 Embedded PC.

 

A2 industrijski PC


A2 industrijski PC može da kapitalizuje vašu postojeću informatičku infrastrukturu i da na ekonomičan način poveća produktivnost i performanse svakog okruženja.

Baziran na kompatibilnosti sa otvorenim PC standardom, A2 omogućava laku integraciju sa hardverskim i softverskim komponentama u već postojeću mrežu, koristeći zajednički operativni sistem, komunikacione protokole, metode priključivanja i već formirana znanja korisnika u primeni PC sistema.

A2 je industrijski PC sa plug-in analognim i digitalnim I/O modulima za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje. Radi sa snažnim Intel "Core 2 Duo" od 2 GHz ili sa "Low Power" Vortex86 DX3 procesorom od 1 GHz bez prinudnog hlađenja.

 

Opšte informacije o A2

Šasije za A2 

I/O moduli za A2 

Softver za A2 

Procesorski moduli za A2  

CENE A2 sistema i komponenata  

 

 
 

A2 u Americi

Naš partner, kompanija FLEXIBLE ROBOTIC ENVIRONMENT (Dakota, USA) vrlo uspešno koristi industrijski PC A2 za ugradnju u svoje raznovrsne "Gentri - Gimbal" robote. Neki detalji su na YouTube: 123,  i par slika: 45

 
 

 

 
 

A2 u BOINGU

 
Electronic Design objavljuje da je validaciona komisija kompanije "BOEING" odobrila praksu kompanije FRE (USA) da u svoje visoko sofisticirane Genttri-Gimbal robote ugrađuju srpski Industrijski PC A2 koji upravlja robotom sa devet stepeni slobode! Robot se koristi za izradu kokpita Boingovih aviona.

 
 

 

 
 

A2 u Elektroprivredi Crne Gore

Dispečerski centar Elektro Prenosa Crne Gore (CGES) u Podgorici, koristi preko 40 distribuiranih industrijskih PC-a A2 za daljinsko merenje upravljanje, monitoring i akviziciju podataka sa svojih elektrana, udaljenih trafostanica i elektro razvoda.

 
 

 

Izvori za električno napajanje


Električni izvori Serije CS su namenjeni za napajanje električnih uređaja koji rade sa stabilisanim DC naponom. Izvori su dizajnirani za montažu na DIN šinu i mogu da rade sa T-BUS konektorima koji se postavljaju na DIN šinu i tako povezuju napajanje sa ED-ovim uređajima. U ponudi su 30 i 90 W. Ulaz je 85 do 265 VAC ili od 100 do 400 VDC.

Garantni rok je 7 godina
, a servisni rok je 10 godina. Više detalja je na strani Serije CS

 

Sve za RS-485


Konvertori za RS-485/422/232 i USB portove omogućuju korisniku da sa PC računara pristupa različitim  industrijskim sistemima. Konvertori su galvanski izolovani (1.5 kVrms kontinualno ili 4 kVrms 1 minut) serijski adapteri, koji USB ili RS-232 konvertuju u poludupleks RS-485 ili dupleks RS-422. Takođe, postoji izolacija i od napajanja. Domet je do maksimalno 11 km, u zavisnosti od kvaliteta korišćenog kabla i brzine prenosa. Brzina prenosa je od 150 boda do 500 kboda.

Konvertori vrše koverziju iz RS-232 u RS-422/485, iz USB u RS-232 ili iz USB u RS-485. Male dimenzije i radni temperaturski opseg od -40 do +85°C obezbeđuju mogućnost rada u električnim ormanima. Za USB uređaje su obezbeđeni drajveri za Windows, Linux, Win Ce, Windows Embedded, Android i MacOs. Ugrađena je zaštita od tranzijenata i prenapona. Svi konvertori imaju vrlo povoljne cene. Garantni rok je 7 godina.

Treba primetiti i praviti razliku između ovih, izolovanih i pouzdanih konvertora i jeftinih neizolovanih konvertora sa niskim performansama koji dolaze sa dalekog istoka i koji nisu za profesionalnu primenu. Više na strani Sve za RS-485.

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
www.ed.rs
  ed@ed.rs