godina inovacija
referenci

 Prijavite se za ED Novosti, upišite vaš e-mail:

 

 

 

 

A3-400 Industrijski PC sa akvizicijom podataka  


A3-400 je Industrijski PC (IPC) sa nekoliko integrisanih sistema za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje. Industrijski PC (IPC) radi sa najbržim više-jezgarnim procesorima, koji se trenutno mogu naći na tržištu.

Pored PC-a osnovna verzija A3-400 ima integrisan sistem za akviziciju podataka sa 8 ili sa 16 analognih ulaznih kanala sa brzinom semplovanja od 100 kHz ili od 500 kHz i sa ulazima na kojima su galvanski izolovani kondicioneri za sve komercijalne tipove senzora. A3-400 može da se proširi i sa dodatnim sistemom za akviziju sa 4 kanala i brzinom semplovanja od 1 GHz, za vrlo brze primene čak do osciloskopskog tipa merenja. Softverski podržano.

Dizajn kućišta sa tzv. vertikalnom orijentacijom i vrlo efikasnim vodenom hlađenjem, omogućava visoke brzine procesora u kontinuitetu bez problema izazvanih visokom disipacijom. A3-400 ima široku primenu, u laboratorijama i industriji, a često se koristi za merenje parcijalnih pražnjenja u elektranama na velikim generatorima. Više informacija će biti uskoro na strani A3-400

 

A3-200 Industrijski PC


Za potrebe dve USA "Hi Tech" kompanije ED je dizajnirao A3-200, novi, Industrijski PC (IPC) vrlo visokih performansi sa najbržim višejezgarnim PC procesorima koji su trenutno dostupni na tržištu. 

Zahvaljujući dizajnu kućišta sa vertikalnom orijentacijom i vodenom hlađenju, ovaj računar nema pad brzine zbog pregrevanja i može u kontinuitetu da radi pod punim opterećenjem bez uobičajenih problema izazvanih visokom disipacijom.

Jedinstven dizajn, lako servisiranje i kvalitetne komponente koje se koriste za  A3-200 obezbeđuju visoku pouzdanost u dugačkom vremenskom periodu. Više informacija je na strani A3-200 IPC

 

 
 

A3 u Americi

Američka "Hi Tech" kompanija "AEROTECH" je najveći kupac našeg 
A3-200 industrijskog PC-a sa najsnažnijim procesorima, vertikalnom orijentacijom i vodenim hlađenjem. AEROTECH ih koristi  za ugradnju u svoje robote. Ovoj kompaniji je do sada isporučeno
180 komada A3-200.

 
 

 

 

Naš partner:

 

 

Izolovani kondicioneri i transmiteri

 
Prilikom priključenja senzora na merni sistem postoji stalni i visoki rizik od "petlje uzemljenja" i kvara merne opreme. ED kondicioneri i transmiteri sa izolacijom od 1500 Vrms štite od ovih pojava. Istovremeno oni vrše prilagođavanje različitih tipova senzora i mernih signala sistemu za akviziciju podataka i merenje, za priključenje na PC, PLC ili neki drugi merni sistem.

Na raspolaganju su modeli za merenje napona, struje, efektivnih vrednosti (RMS/DC), RTD PT100, Pt1000, za termoparove, merne mostove, potenciometre itd. Drugi važni atributi su visoka tačnost, temperaturska stabilnost, niža cena od konkurentnih proizvoda, garantni rok 7 i servisni rok od 10 godina.

Opšte o Izolovanim Kondicionerima i Transmiterima

CA izolovani kondicioneri visoke tačnosti

CB dvožični, izolovani, transmiteri sa petljom 4-20 mA

 
 
 

Povoljna cena, kvalitet i dug garantni rok

Naše Kondicionere i Transmitere koristi veliki deo srpske industrije, vojske, nauke i tehničkih instituta na primer: Instituti za Fiziku, Mihajlo Pupin, Nikola Tesla, Vinča, velike kompanije kao, EPS, Simens, CGES, Beogradske Elektrane, Železara Smederevo i mnogi drugi. Garantni rok je 7, a servisni rok je 10 godina.
 
 

 

Izolovani Modbus kondicioneri             

 

CD serija digitalnih kondicionera: Analogni signal sa različitih tipova senzora se filtrira, pojačava, izoluje, linearizuje i konvertuje u digitalni oblik koji se preko serijskog RS-485 porta dovodi na PC, PLC ili neki drugi sistem za prikaz izmerenih vrednosti. Komunikacioni protokol je Modbus. CD digitalni Modbus kondicioneri sa 24-bitnim A/D konvertorom  

 

Merenje relativne vlažnosti i temperature

 
Familija industrijskih digitalnih senzora za klimatska merenja, termo - higrometri, mere temperaturu, relativnu vlažnost, tačku rose, atmosferski i diferencijalni pritisak.

Na jedan RS-485 port PC-a, je moguće povezati do 247 VTS Senzora-Transmitera sa kojima se komunicira Modbus protokolom. Mreža senzora se može priključiti na PC, PLC ili za višu pouzdanost na Industrijski PC A2, A7 ili A3-200.

Opciono, VTS može da se isporuči sa strujnim izlazima od 4 do 20 mA i sa relejnim izlazima.

Za primene u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, ED je razvio program VTP uSCADA koji očitava senzore, beleži rezultate i alarmira korisnike u slučaju iskakanja van dozvoljenih vrednosti. Garantni rok je 7, a servisni rok je 10 godina. Više detalja je na strani: RH&T senzori i sistemi

  

 

 
 

Sistemi za merenje vlažnosti i temperature

Electronic Design ima ključne reference kod proizvođača hrane i lekova: Hemofarm, Velefarm, ADOC, Hemomont, Fresenius, Farmalogist, Inpharm, Galenika, Pharma Swiss, Glosarij, LEK, Vetprom, Farmegra, UFAR, Hercegovinalijek, Panpharma, Baypharm, Esensa, Polimark, Laboratorija Soja Protein,...

 
 
 

Vrlo ekonomičan sistem za merenje rH i T

 
Za primene gde je cena sistema od presudnog značaja ED je razvio familiju digitalnih HYT senzora sa "dalekoistočnom cenom", ali sa kvalitetom i tačnošću koji se sreće samo kod skupljih modela senzora.

 

 

 

HYT senzor je podržan u VTP uSCADA softveru. Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina. Više informacija je na strani HYT senzori. Drugi tipovi RH&T senzora i mreža su na strani Opšte o RH&T senzorima i mrežama

Novi HYT v2.0 senzor donosi širi opseg napajanja, manju potrošnju, mogućnost priključenja dodatne temperaturne sonde i indikator rada.

 

 

 

DAS serija USB i LAN akvizicije podataka          


Serija DAS, modularni sistemi za akviziciju podataka, merenje i upravljanje, su namenjeni za priključenje na USB port PC-a ili na LAN mrežu. Njihova glavna karakteristika je međukanalska izolacija kao i izolacija između mernog polja i mernog sistema. Svi modeli imaju 8 pozicija za montažu različitih tipova izolovanih kondicionera signala za merenje sa gotovo svih tipova senzora.

Korisnik može sam da konfiguriše sistem sa kondicionerima za merenje napona, struje, RMS/DC, PT100, za merenje sa različitim termoparovima, za merne mostove, potenciometre i druge tipove davača.

DAS akvizicioni sistemi mogu imati i 2 analogna izlaza, jedan 32-bitni brojački ulaz i 8 digitalnih kanala. Svi ulazi i izlazi imaju galvansku izolaciju od 1000 Vrms kontinualno (3000 Vrms 1min).

Akvizicioni sistemi za priključenje na USB su 12 bitni i rade sa brzinom semplovanja od 100 kHz, ili brži model od 500 kHz. Model koji se priključuje na LAN ima 16 bitnu rezoluciju i brzinu semplovanja od 250 kHz. Više podataka je na strani DAS serija.

 

A7 Embedded PC

 
PLC je dobar. Industrijski PC je BOLJI !

 

Electronic Design predstavlja A7, svoj inovativni dizajn sa novom idejom koja integriše današnja napredna tehnička i superiorna tehnološka rešenja.

A7 je na tržište izašao dosta pre Intelovog Nuc-a ili DIN PC-a drugih proizvođača.

On je minijaturan (115 x 99 x 25 mm) Embedded, a istovremeno i Industrijski PC (IPC) dizajniran za montažu na DIN šinu.

Projektovan je u PLC maniru, ali za razliku od njega, on je pravi PC sa Windows ili Linux OS i znatno većom procesorskom snagom. Pročitajte više na strani: A7 Embedded PC.

 

A2 industrijski PC


A2 industrijski PC može da kapitalizuje vašu postojeću informatičku infrastrukturu i da na ekonomičan način poveća produktivnost i performanse svakog okruženja.

Baziran na kompatibilnosti sa otvorenim PC standardom, A2 omogućava laku integraciju sa hardverskim i softverskim komponentama u već postojeću mrežu, koristeći zajednički operativni sistem, komunikacione protokole, metode priključivanja i već formirana znanja korisnika u primeni PC sistema.

A2 je industrijski PC sa plug-in analognim i digitalnim I/O modulima za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje. Radi sa snažnim Intel "Core 2 Duo" od 2 GHz ili sa "Low Power" Vortex86 DX3 procesorom od 1 GHz bez prinudnog hlađenja.

 

Opšte informacije o A2

Šasije za A2 

I/O moduli za A2 

Softver za A2 

Procesorski moduli za A2  

CENE A2 sistema i komponenata  

 

 
 

A2 u Americi

Naš partner, kompanija FLEXIBLE ROBOTIC ENVIRONMENT (Dakota, USA) vrlo uspešno koristi industrijski PC A2 za ugradnju u svoje raznovrsne "Gentri - Gimbal" robote. Neki detalji su na YouTube: 123,  i par slika: 45

 
 

 

 
 

A2 u BOINGU

 
Electronic Design objavljuje da je validaciona komisija kompanije "BOEING" odobrila praksu kompanije FRE (USA) da u svoje visoko sofisticirane Genttri-Gimbal robote ugrađuju srpski Industrijski PC A2 koji upravlja robotom sa devet stepeni slobode! Robot se koristi za izradu kokpita Boingovih aviona.

 
 

 

 
 

A2 u Elektroprivredi Crne Gore

Dispečerski centar Elektro Prenosa Crne Gore (CGES) u Podgorici, koristi preko 40 distribuiranih industrijskih PC-a A2 za daljinsko merenje upravljanje, monitoring i akviziciju podataka sa svojih elektrana, udaljenih trafostanica i elektro razvoda.

 
 

 

Sve za RS-485


Konvertori za RS-485/422/232 i USB portove omogućuju korisniku da sa PC računara pristupa različitim  industrijskim sistemima. Konvertori su galvanski izolovani (1.5 kVrms kontinualno ili 4 kVrms 1 minut) serijski adapteri, koji USB ili RS-232 konvertuju u poludupleks RS-485 ili dupleks RS-422. Takođe, postoji izolacija i od napajanja. Domet je do maksimalno 11 km, u zavisnosti od kvaliteta korišćenog kabla i brzine prenosa. Brzina prenosa je od 150 boda do 500 kboda.

Konvertori vrše koverziju iz RS-232 u RS-422/485, iz USB u RS-232 ili iz USB u RS-485. Male dimenzije i radni temperaturski opseg od -40 do +85°C obezbeđuju mogućnost rada u električnim ormanima. Za USB uređaje su obezbeđeni drajveri za Windows, Linux, Win Ce, Windows Embedded, Android i MacOs. Ugrađena je zaštita od tranzijenata i prenapona. Svi konvertori imaju vrlo povoljne cene. Garantni rok je 7 godina.

Treba primetiti i praviti razliku između ovih, izolovanih i pouzdanih konvertora i jeftinih neizolovanih konvertora sa niskim performansama koji dolaze sa dalekog istoka i koji nisu za profesionalnu primenu. Više na strani Sve za RS-485.

 

Logeri relativne vlažnosti i temperature

 
VTL je minijaturni, vrlo precizan, baterijski, Loger za merenje relativne Vlažnosti i Temperature. Koristi se za praćenje robe u transportu (hladan lanac), mapiranje prostora, u proizvodnji i čuvanju hrane i lekova, kao i za mnoge druge primene. Više podataka je na strani Loger za merenje RH&T, a flajer je u PDF formatu  VTL.

 

Izvori za električno napajanje


Električni izvori Serije CS su namenjeni za napajanje električnih uređaja koji rade sa stabilisanim DC naponom. Izvori su dizajnirani za montažu na DIN šinu i mogu da rade sa T-BUS konektorima koji se postavljaju na DIN šinu i tako povezuju napajanje sa ED-ovim uređajima. U ponudi su 30 i 90 W. Ulaz je 85 do 265 VAC ili od 100 do 400 VDC.

Garantni rok je 7 godina
, a servisni rok je 10 godina. Više detalja je na strani Serije CS

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
www.ed.rs
  ed@ed.rs