godina inovacija
referenci

Prijava na ED Novosti - upiite va e-mail:

 

A6 Industrijski PC

A6 je ekonomini minijaturni industrijski i embedded PC koji je optimizovan za ugradnju na DIN inu u okviru drugih ureaja ili el. ormana. A6 ima ATOM x5-E3930 procesor, a u planu su i verzije sa Celeron, Core i3, i5 ili i7 procesorima.

A6 ima robusno kuite od poliranog nerajueg elika i projektovan je za vertikalnu orijentaciju radi prirodnog hlaenja i sa ventilatorom koji zauzima punu irinu kuita (60 mm). Moe da radi maksimalnom brzinom neogranieno bez usporavanja takta ili pregrevanja. ak i bez ventilatora, A6 moe da radi uz smanjenje performansi neogranieno dugo.

Vie o ovom raunaru je na strani: Industrijski PC A6.

A5 Industrijski PC

Minijaturni industrijski PC A5 je optimizovan za ugradnju u el. ormane, druge ureaje,  na zid, ili na DIN inu. A5 radi sa Intel Core i7, i5 i3 ili Celeron procesorima osme generacije sa malom potronjom.

Vertikalna orijentacija olakava hlaenje, a uz pomo ventilatora e raditi bez pregrevanja neogranieno dugo i bez pada performansi kao to je to sluaj kod slinih ureaja sa pasivnim hlaenjem.

A5 ima 4 COM porta, dvostruki gigabitni LAN, M.2 disk i Watchdog. Vie o ovom raunaru je na strani: Industrijski PC A5.

 LoRa beina mrea rH i t senzora

Mrea beinih senzora za merenje temperature i relativne vlanosti bazirana na novom LoRa (Long Range) standardu. Teoretski domet je u krugu do 1200 m u zavisnosti od konfiguracije ambijenta. Senzori rade na baterije. Moe se koristiti u proizvodnji i uvanju hrane i lekova, za iste sobe, u humanom ambijentu, industriji itd. Detalji su na strani LoRa mree.

Izolovani kondicioneri i transmiteri

Prilikom prikljuenja senzora na merni sistem postoji stalni i visoki rizik od "petlje uzemljenja" i kvara merne opreme. ED kondicioneri i transmiteri sa izolacijom od 1500 Vrms kontinualno (4000V 1 minut), tite od ovih pojava.

Na raspolaganju su modeli za merenje napona, struje (trenutne ili RMS/DC),  PT100, Pt 500, Pt1000, za termoparove, merne mostove, potenciometre, transmitere 4-20mA, itd. Garantni rok od 7 i servisni rok od 10 godina.

Modbus, izolivani kondicioneri signala

 

CD serija digitalnih kondicionera omoguava da se analogni signal sa razliitih tipova senzora filtrira, pojaava, izoluje, linearizuje i konvertuje 24-bitnim A/D konvertorom u digitalni oblik koji se preko serijskog RS-485 porta i Modbus komunikacionog protokola dovodi na PC, PLC ili neki drugi sistem za prikupljanje podataka i prikaz izmerenih vrednosti. Dostupni su modeli za merenje napona ili struje (DC ili RMS), Pt100, termoparova, mernih mostova, transmitera...

Vie detalja je na strani: CD Serija

Mree za merenje relativne vlanosti i temperature

ED je razvio familiju senzora koji mere temperaturu, relativnu vlanost, atmosferski i diferencijalni pritisak na najbolji nain..

Na jedan USB port PC-a, je mogue povezati do 247 VTS, HYT ili VTD senzora sa kojima se komunicira Modbus protokolom. Mrea senzora se moe prikljuiti i na PLC ili  industrijski PC. Opciono, senzor moe da se isporui sa strujnim i/ili relejnim izlazima.

Za primene u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, ED je razvio program VTP uSCADA koji podrava 21CFR part 11. Garantni rok je 7, a servisni rok je 10 godina. Vie detalja je na: RH&T senzori i sistemi
 

A3-400 Industrijski PC sa akvizicijom podataka

A3-400 je Industrijski PC (IPC) koji radi sa najbrim viejezgarnim procesorima koji se mogu nai na tritu.

A3-400 ima integrisan sistem za akviziciju podataka sa 8, 16 ili 24 analogna ulazna kanala koji imaju brzinu semplovanja od 100 kHz ili od 500 kHz. Na A/D ulazima se nalaze galvanski izolovani kondicioneri signala. A3-400 moe da se proiri i sa sistemom za akviziju sa 4 kanala brzinom semplovanja od 1 GHz, za brza merenja osciloskopskog tipa.

Kao i kod A3-200, vertikalna orijentacija kuita i vodeno hlaenje obezbeuju beskompromisne performanse. Vie informacija je na strani A3-400

A3-200 Industrijski PC

Za potrebe kontrole robota u dve USA "Hi Tech" kompanije, ED je dizajnirao i siporuio vie od 180 kom. A3-200, novi, Industrijski PC (IPC) vrlo visokih performansi koji sadri neke od najbrih viejezgarnih PC procesora koji su trenutno dostupni. Velika procesorska snaga omoguava proraune putanje u realnom vremenu, ali i druge analize i proraune koje je potrebno uraditi dok se proces izvrava.

Zahvaljujui dizajnu kuita sa vertikalnom orijentacijom i vodenom hlaenju, ovaj raunar nema pad brzine zbog pregrevanja i moe u kontinuitetu da radi sa procesorima do 150W pod punim optereenjem bez uobiajenih problema izazvanih visokom disipacijom. Vie informacija je na strani A3-200 IPC

DAS serija USB i LAN akvizicija podataka

Serija DAS, su modularni sistemi za akviziciju podataka, merenje i upravljanje, koji se prikljuuju na USB ili LAN. Glavna karakteristika je meukanalska izolacija korienjem izolovanih kondicionera signala za merenje sa gotovo svih tipova senzora.

Korisnik moe  da konfigurie sistem pomou kondicionera za merenje struje, napona (DC ili  RMS/DC), merne mostove, PT100,   termoparove, za potenciometre, i za mnoge druge tipove davaa.

DAS akvizicioni sistemi mogu imati i 2 analogna izlaza, jedan 32-bitni brojaki ulaz i 8 digitalnih kanala. Svi ulazi i izlazi imaju galvansku izolaciju od 1000 Vrms kontinualno (3000 Vrms 1min).

Akvizicioni sistemi su 12-bitni ili 16-bitni i rade sa brzinom semplovanja od 100 kHz do 500 kHz. Vie podataka je na strani DAS serija.

A2 Industrijski PC

A2 industrijski PC je baziran na kompatibilnosti sa otvorenim PC standardom i omoguava laku integraciju sa hardverskim i softverskim komponentama u ve postojeu mreu, koristei zajedniki operativni sistem, komunikacione protokole, metode prikljuivanja i ve formirana znanja korisnika u primeni PC sistema.

A2 je industrijski PC sa plug-in analognim i digitalnim I/O modulima za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje. Radi sa "Low Power" Vortex86 DX3 procesorom bez prinudnog hlaenja. Opte informacije o A2

Sve za RS-485

Konvertori za RS-485 / 422 / 232 i USB portove omoguuju korisniku da sa PC raunara pristupa RS-485 ureajima.

To su galvanski izolovani (1500 Vrms / 1 minut) serijski adapteri, koji USB ili RS-232 konvertuju u RS-485 ili RS-422. Svi konvertori poseduju LED indikatore koji olakavaju korisniku praenje komunikacije.

Male dimenzije konvertora i radni temperaturski opseg od -40 do +85C obezbeuju iroke mogunosti upotrebe. Za USB ureaje su obezbeeni drajveri za Windows, Linux, Win Ce, Windows Embedded, Android i MacOs.  Garantni rok je 7 godina. Servis je obezbeen tokom 10 godina.

Vie o ovim ureajima na strani Sve za RS-485.

Logeri relativne vlanosti i temperature

VTL je minijaturni, vrlo precizan, baterijski, Loger za merenje relativne Vlanosti i Temperature. Za oitavanje podataka, prikljuuje se na USB port raunara korienjem standardnog kabla.

Koristi se za praenje robe u transportu (hladan lanac), za mapiranje prostora, u proizvodnji i uvanju hrane i lekova, kao i za mnoge druge primene gde je potrebno praenje temperature i relativne vlanosti tokom kraeg ili dueg vremenskog perioda.

Male dimenzije logera obezbeuju lako postavljanje u kutije sa robom ili na police. iroki temperaturski opseg obezbeuje rad u zamrzivaima, hladnim komorama, ambijentalnim skladitima ili u toplim komorama.

Vie podataka je na strani Loger za merenje RH&T, a flajer je u PDF formatu  VTL.