Prijavite se za ED Novosti, upišite vaš e-mail:

 

 

 
Za potrebe dve USA "Hi Tech" kompanije ED je dizajnirao A3-200, novi, Industrijski PC (IPC) vrlo visokih performansi sa trenutno najbržim višejezgarnim PC procesorima koji su trenutno dostupni na tržištu.

 

Zahvaljujući dizajnu kućišta sa vertikalnom orijentacijom i vodenom hlađenju, ovaj računar nema pad brzine zbog pregrevanja i može u kontinuitetu da radi pod punim opterećenjem bez uobičajenih problema izazvanih visokom disipacijom.

 

Jedinstven dizajn, lako servisiranje i kvalitetne komponente koje se koriste za  A3-200 obezbeđuju visoku pouzdanost u dugačkom vremenskom periodu. Više informacija je na strani A3-200 IPC  

 

 

 

Naš partner:

 

 

 

Kondicioneri se koriste za galvansko odvajanje i prilagođavanje mernih signala sistemu za akviziciju podataka, merenje i upravljanje za priključenje na PLC ili neki drugi merni sistem.

Na raspolaganju su modeli za merenje napona, struje, efektivnih vrednosti (RMS/DC), RTD,  za termoparove, potenciometre, merne mostove itd.

Prilikom priključenja senzora na merni sistem postoji stalni i visoki rizik od "petlje uzemljenja". ED kondicioneri i transmiteri sa galvanskom izolacijom od 1500 Vrms štite od ovih pojava. 
 

CD serija kondicionera sa 24-bitnim ADC i digitalnim Modbus izlazom.
 

Opšte o Izolovanim Kondicionerima i Transmiterima

 

CA izolovani kondicioneri visoke tačnosti

 
CB dvožični, izolovani, transmiteri sa petljom 4-20 mA  

CD digitalni kondicioneri sa 24-bitnim ADC 

 

 

 
 

  Povoljna cena, kvalitet i dug garantni rok

Naše Kondicionere i Transmitere koristi veliki deo srpske industrije, vojske, nauke i tehničkih instituta na primer: Instituti za Fiziku, Mihajlo Pupin, Nikola Tesla, Vinča, velike kompanije kao, EPS, Simens, CGES, Beogradske Elektrane, US Still i mnogi drugi. Garantni rok je 7, a servisni rok je 10 godina.

 
 
 

 

Familija industrijskih digitalnih senzora za klimatska merenja, termo - higrometri, mere temperaturu, relativnu vlažnost, tačku rose, atmosferski i diferencijalni pritisak.

Na jedan RS-485 port PC-a, je moguće povezati do 247 VTS Senzora-Transmitera sa kojima se komunicira Modbus protokolom. Mreža senzora se može priključiti na PC, PLC ili za višu pouzdanost na Industrijski PC A2, A7 ili A3-200.

Opciono, VTS može da se isporuči sa strujnim izlazima od 4 do 20 mA i sa relejnim izlazima.


Za primene u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, ED je razvio program VTP uSCADA koji očitava senzore, beleži rezultate i alarmira korisnike u slučaju iskakanja van dozvoljenih vrednosti.  Više detalja je na strani: RH&T senzori i sistemi

  

 

 

 Stotine bežičnih senzora mogu da formiraju distribuiranu mrežu za merenje relativne vlažnosti i temperature. GWS mrežu (Global Wireless System) čine "ZigBee" bežični senzori koji su globalni standard i alternativa senzorima koji se povezuju kablovima. Senzori imaju visoku tačnost, konkurentnu cenu i dug garantni rok. Za nadzor se koristi softver VTP uSCADA. Garantni rok je 5 godina.

 

 
 

  Sistemi za merenje vlažnosti i temperature

Electronic Design ima ključne reference kod proizvođača hrane i lekova: Hemofarm, Velefarm, Adoc, Hemomont, Fresenius, Farmalogist, Inpharm,  Galenika, Pharma Swiss, Glosarij, LEK, Vetprom, Farmegra, Hercegovinalijek,
Ufar, Panpharma, Baypharm, Esensa, Polimark, Laboratorija Soja Protein,...

 
 

 

Za primene gde je cena sistema od presudnog značaja ED je razvio familiju digitalnih HYT senzora sa "dalekoistočnom cenom", ali sa kvalitetom i tačnošću koji se sreće samo kod skupljih modela senzora.

 

HYT senzor je podržan u VTP uSCADA softveru. Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina. Više informacija je na strani HYT senzori. Drugi tipovi RH&T senzora i mreža su na strani Opšte o RH&T senzorima i mrežama 

 

 

VTL je minijaturni, vrlo precizan, baterijski, Loger za merenje relativne Vlažnosti i Temperature. Koristi se za praćenje robe u transportu (hladan lanac), mapiranje prostora, u proizvodnji i čuvanju hrane i lekova, kao i za mnoge druge primene. Više podataka je na strani Loger za merenje RH&T, a flajer je u PDF formatu  VTL

PLC je dobar. Industrijski PC je BOLJI !

 

Electronic Design predstavlja A7, svoj inovativni dizajn sa novom idejom koja integriše današnja napredna tehnička i superiorna tehnološka rešenja.

 

NOVI A7! Novi A7 sad dolazi sa Quad Pentium i Celeron 1.6 i 2GHz procesorima.

 

A7 je na tržište izašao dosta pre Intelovog Nuc-a ili DIN PC-a drugih proizvođača.

 

On je minijaturan (115 x 99 x 25 mm) Embedded, a istovremeno i Industrijski PC (IPC) dizajniran za montažu na DIN šinu.

 

Projektovan je u PLC maniru, ali za razliku od njega, on je pravi PC sa Windovs ili Linux OS i znatno većom procesorskom snagom. A7 Embedded PC.

 

 

A2 industrijski PC može da kapitalizuje vašu postojeću informatičku infrastrukturu i da na ekonomičan način poveća produktivnost i performanse svakog okruženja. 

Baziran na kompatibilnosti sa otvorenim PC standardom,
A2 omogućava laku integraciju sa hardverskim i softverskim komponentama u već postojeću mrežu, koristeći zajednički operativni sistem, komunikacione protokole, metode priključivanja i već formirana znanja korisnika u primeni PC sistema.

 A2 je industrijski PC sa plug-in analognim i digitalnim I/O modulima za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje. Radi sa snažnim Intel "Core 2 Duo" od 2 GHz ili sa "Low Power" ATOM procesorom od 1.6 GHz bez prinudnog hlađenja.

 

Opšte informacije o A2

Šasije za A2 

I/O moduli za A2 

Softver za A2 

Procesorski moduli za A2  

CENE A2 sistema i komponenata  

 
 

  A2 na nuklearnom reaktoru

Za merenje zračenja na velikom nuklearnom reaktoru, Institut Vinča koristi mrežu A2 Industrijskih PC-a. U internoj računarskoj mreži moguće je praćenje trenutnih vrednosti nivoa zračenja.

 
 

 

 
 

  A2 u Americi

Naš partner, kompanija FLEXIBLE ROBOTIC ENVIRONMENT (Dakota, USA) vrlo uspešno koristi industrijski PC A2 za ugradnju u svoje raznovrsne "Gentri - Gimbal" robote. Neki detalji su na YouTube: 123,  i par slika: 45

 
 

 

 
 

  A2 u BOINGU

Electronic Design objavljuje da je validaciona komisija kompanije "BOEING" odobrila praksu kompanije FRE (USA) da u svoje visoko sofisticirane Genttri-Gimbal robote ugrađuju srpski Industrijski PC A2 koji upravlja robotom sa devet stepeni slobode!

Robot se koristi za iz
radu kokpita Boingovih aviona.

 
 

 

 
 

A2 u Elektroprivredi Crne Gore 

Dispečerski centar Elektro Prenosa Crne Gore (CGES) u Podgorici, koristi 24 distribuirana industrijska PC-a A2 za daljinsko merenje upravljanje, monitoring i akviziciju podataka sa svojih elektrana, udaljenih trafostanica i elektro razvoda.

 
 

                

 

 

Električni izvori Serije CS su namenjeni za napajanje električnih uređaja koji rade sa stabilisanim DC naponom. Izvori su dizajnirani za montažu na DIN šinu i mogu da rade sa T-BUS konektorima koji se postavljaju na DIN šinu i tako povezuju napajanje sa ED-ovim uređajima. U ponudi su 30 i 90 W. Ulaz je 85 do 265 VAC ili od 100 do 400 VDC. Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina. Više detalja je na strani Serije CS 

 

 

 

Konvertori za RS-485/422/232 i USB portove omogućuju korisniku da sa PC računara pristupa industrijskim sistemima. Konvertori su galvanski izolovani (1.5 kV rms kontinualno ili 4 kV rms 1 minut) serijski adapteri, koji USB ili RS-232 konvertuju u poludupleks RS-485 ili dupleks RS-422. Takođe, postoji izolacija i od napajanja. Domet je do maksimalno 11 km, u zavisnosti od kvaliteta korišćenog kabla i brzine prenosa. Brzina prenosa je od 150 boda do 500 kboda.

 

Konvertori vrše koverziju iz RS-232 u RS-422/485 ili iz USB u RS-232/485. Male dimenzije i radni temperaturski opseg od -40 do +85°C obezbeđuju mogućnost rada u električnim ormanima u pogonu ili u spoljnoj sredini. Za USB uređaje su obezbeđeni drajveri za Windows, Linux, Win Ce, Windows Embedded, Android i MacOs. Ugrađena je zaštita od tranzijenata i prenapona. Svi konvertori imaju vrlo povoljne cene. Garantni rok je 7 godina.

 

Treba primetiti i praviti razliku između ovih, izolovanih i pouzdanih konvertora i jeftinih neizolovanih konvertora sa niskim performansama koji dolaze sa dalekog istoka. Više na strani Sve za RS-485.

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
www.ed.rs
  ed@ed.rs
AmazingCounters.com