ISO422/485

Modul ISO-422/485 je uređaj koji RS-232 konvertuje u RS-422/485. On ima galvansku izolaciju i zaštitu od prenapona. ISO-422/485 konvertor je namenjen za duplex rad preko dva para provodnika ili poludupleks rad preko jednog para provodnika. Izlazi su izvedeni kao "tri-state" što omogućava povezivanje do 32 uređaja na liniju. Brzina komunikacije je do 115,2 (baud).

Atributi

 • Optička izolacija za signale
 • Ugrađen izolacioni transformatora za napajanj
 • Industrijska zaštita od prenapona 15 kV, ESD zaštita
 • Četiri LED indikatora za dijagnostiku i napajanje
 • 19,2 kbit/s (baud) na rastojanju do 3 km
 • 115,2 kbit/s (baud) na rastojanju do 1,2 km
 • RTS ili automatska kontrola predajnika za RS-485
 • Tri-state izlazi za povezivanje do 32 uređaja na liniju
 • Mogućnost izbora konektora DSUB-9 ili ožičenje pomoću klema
 • Širok opseg radne temperature
 • Povezivanje preko klema sa zavrtnjima, bez lemljenja
 • Napajanje preko bus konektora sa CS modulima za el. napajanje
 • Garantni rok je 5 godina, servisni rok je 7 godina

  Korisničko upustvo

Opis

Za prenos signala izolacija je izvedena pomoću optokaplera, a za napajanje se koristi transformatorski izolovan DC-DC konvertor. RS-232 veza je izvedena preko ženskog 9-pinskog D-sub konektora. Alternativno, trožična RS-232 veza može biti izvedena preko dodatnih priključnih klema. RS-422/485 veza je takođe izvedena preko klema sa zavrtnjima. Plastično kućište je dizajnirano za montažu na DIN šinu.

RS-232 interfejs sadrži Request To Send (RTS) koji se može aktivirati preko kratkospojnika da omoguć RS-485 predajnik. Alternativno uređaj omogućava automatsko prebacivanje smera. RS-485 prijemnik i predajnik mogu biti nezavisno omogućeni stalno ili pod kontrolom RS-232. Četiri dijagnostička LED indikatora su postavljena radi pomoći pri instalaciji i radi praćenja toka komunikacija

Omogućena je i null modem veza odgovarajućim kratkospojnikom. Takođe, postavljeni su i kratkospojnici za terminaciju, a posebno za postavljanje bias napona na RS-485 liniju. Uređaj se napaja sa jednosmernim naponom od 10V do 30V preko priključnih klema sa zavrtnjima ili preko šinskog T- basa. ISO-422/485 je konvertor RS-232 u RS-485 ili RS-422 koji ima kompletnu električnu izolacionu barijeru i zaštitu od teških električnih uslova rada.

ISO-422/485 ima kućište koje se montira na DIN šinu, a koje se koristi za primenu u razvodnim kutijama, panelima, relejnim ormanima, kao kompjuterska oprema, ili bilo gde gde se DIN šina može montirati. Izolacija je ostvarena pomoću optičkih komponenata i izolovanim DC-DC konvertorom sa mikro transformatorom. Veza RS-232 sa kompjuterom ili PLC-om se ostvaruje kablom preko ženskog EIA devetopinskog D-sub konektora, ili se trožična RS-232 konekcija može postići priključenjem na kleme sa zavrtnjima. RS-485 konekcije se takođe može postići preko priključnih klema na modulu.

ISO-422/485 je dizajniran za pun duplex preko dvožičnog para provodnika. Izlazi mogu biti trojaki, pri čemu se može ostvariti "multidroping" do 32 jedinice po paru provodnika. Brzina prenosa podataka je do 115.2K bita u sekundi (baud). Četiri LED indikatora na prednjoj masci su postvljena za indikaciju ispravnog, ali i kod neispravnog rada. RS-232 interfejs uključuje RTS da bi se osposobio RS-485 transmiter. Alternativno ISO-422/485 ima automatsko prekidanje na liniji pri čemu se RS-485 transmiter automatski uključuje slanjem svakog pojedinačnog karaktera na RS-232 Transmit Data (TD) liniju.

Konačno, RS-485 transmiter i risiver se mogu zasebno aktivirati kontinualno ili pod kontrolom RS-232. Pogodan kratkospojnik za nul modem postoji za data linije. Takođe, kratkospojnici na kraju linija pojedinačno spajaju kraj linije i linijske bias otpornike za RS-485 linije. Ugrađeno el. napajaje ima širok ulazni naponski opsega od +10 do +30VDC preko zavrtnja koji se ne leme. Ako se koristi el. izvor tipa CS i T-bas konektori moguće je na ISO-422/485 dovesti napajanje bez provodnika.

Specifikacije

 

Parametar ISO-422/485
Brzina prenosa 0 – 115,2 kbit/s
Kapacitivnost kabla Ekvivalentno sa 75pF/m, do 32 uređaja
Maksimalni broj uređaja 32 na liniji
Izolacija – osnovni mod Prenaponski udar: 6000V DC, 1min, 1500V rms (opciono 10.000V)
Izolacija – diferencijalni mod DC ulaz i RS-232 ulazi i izlazi
Zaštita ANSI/IEEE C37.90 (svi RS-485 ulazi i izlazi)
Mod rada Asinhroni 4-žični puni dupleks, 2-žični polu-dupleks, 2-žični simpleks
Linije podataka TxD, RxD, A, B, A', B'
Kontrolne linije RTS
Null modem 1 kratkospojnik (zamenjuje poziciju 2 i 3 na RS-232)
RS-485 izlaz 28mA max / izlaz
Napajanje 10V do 30V, 150mA max

 

Brzina prenosa

 

Brzina (kbit/s)* 115,2 57,6 38,4 19,2 9,6 4,8 2,4
Rastojanje (km) 1,2 1,4 1,6 3 5,5 6 11

* Maksimalna brzina na datom rastojanju zavisi od kvaliteta kabla i uticaja smetnji

Uslovi okoline

 

Parametar ISO-422/485
Opseg radne temperature -40 to +80°C
Opseg temperature skladištenja -40 do +85°C
Relativna vlažnost 0-95%  bez kondenzacije
Nadmorska visina Maksimalno 4500 m
Dimenzije Visina 92 mm, Dubina 114,5 mm, Širina 22,5 mm.
Srednja vrednost rada bez otkaza >100.000h (11 godina)*

* Kvalitetni uslovi držanja (atmosfera bez soli, temperatura okoline <50°C)

Cene i uslovi prodaje

Cena USB-422/485 iznosi 120 EUR bez PDV. Isporuka je od 2 do 7 dana. Garantni rok je 5 godina. Servis je obezbeđen 7 godina od dana kupovine.

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs