ISO-485


Osnovna namena ISO-485 je međuprocesorska komunikacija. RS-485 je poludupleks multidrop serijska magistrala, koja se koristi u industrijskim uslovima, kontaminiranim šumom. Omogućava priključenje do 256 uređaja na magistralu dužine 1200 m.
 

  

Optička Izolacija 1000 V za signale i transformatorska za napajanje

 Korisničko upustvo

Zaštita od prenapona 15 kV ESD za RS-232
Četiri LED indikatora za dijagnostiku
2,4 Kbit/s (baud) na rastojanju do 11,3 km
115,2 Kbit/s (baud) na rastojanju do 1,2 km
RTS ili automatska kontrola predajnika za RS-485
Tri-state izlazi za povezivanje do 32 uređaja na liniju
Povezivanje pomoću klema sa zavrtnjima.
Širok temperaturski opseg
Korisnička dokumentacije je na srpskom jeziku
Garantni rok je 5 a servisni rok je 7 godina


ISO-485 konvertor priključuje se na serijski DB9 konektor PC računara i konvertuje standardni RS-232 signal u RS-485. Konvertor takođe obezbeđuje galvansku izolaciju između računara i RS-485 transivera, tako da ne postoji opasnost od različitih potencijala masa na udaljenim krajevima serijske veze do naponskog nivoa od 1KV. Maksimalna brzina prenosa je do 115,2 kbit/s. Modul ima izolovani DC/DC konvertor. Napajanje je 10-30V lokalno ili spoljno.

 

Specifikacije   

 Parametar

Vrednosti

 Brzina prenosa

0 – 115,2 kbit/s

 Brzina (kbit/s)

115,2

57,6

38,4

19,2

9,6

4,8

2,4

1,2

1,4

1,6

3

5,5

6

11,3

 Rastojanje (km)
 Kapacitivnost kabla

Gornji rezultati su mereni ekvivalentom od 75pF/m, do 32 uređaja

 Maksimalni broj uređaja

256 na liniji

 Izolacija – osnovni mod

Prenaponski udar: 6000V DC, 1min, 1000V rms konstantno

 Izolacija – diferencijalni mod

(DC ulaz i RS-232 ulazi i izlazi)

 Zaštita

ANSI/IEEE C37.90 (svi RS-485 ulazi / izlazi)

 Mod rada

Asinhroni 2-žični polu-dupleks, 2-žični simpleks

 Linije podataka

TD, RD

 Kontrolne linije

RTS

 RS-485 izlaz

28 mA max / izlaz

 Napajanje

10V do 30V, 150 mA max

 Opseg radne temperature

-25°C to +6

 Dimenzije

68 mm x 65 mm x 24 mm

 Rad bez otkaza MBTF

>100.000 h  (preko 11 godina)

 

Cena (bez PDV-a)


 
 Opis

1 do 9

10 do 25

 ISO-485 sa upustvom za upotrebu na srpskom jeziku

60

55
 Serijski kabl sa D9 konektorima, 2 m dužine 10 10
 
 
  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs