ISO-485

Osnovna namena ISO-485 je komunikacija sa RS-485 uređajima preko računara ili PLC-a koji imaju RS-232 ali ne i RS-485. RS-485 je poludupleks multidrop serijska magistrala, koja se koristi u industrijskim uslovima, kontaminiranim šumom. Omogućava priključenje do 256 uređaja na magistralu dužine 1200 m.

Atributi

 • Optička Izolacija 1000 V za signale i transformatorska za napajanje
 • Zaštita od prenapona 15 kV ESD za RS-232
 • Četiri LED indikatora za dijagnostiku
 • 2,4 Kbit/s (baud) na rastojanju do 11,3 km
 • 115,2 Kbit/s (baud) na rastojanju do 1,2 km
 • RTS ili automatska kontrola predajnika za RS-485
 • Tri-state izlazi za povezivanje do 256 uređaja na liniju
 • Povezivanje pomoću klema sa zavrtnjima.
 • Širok temperaturski opseg
 • Korisnička dokumentacije je na srpskom jeziku
 • Garantni rok je 5 a servisni rok je 7 godina

 


 

 Korisničko upustvo

ISO-485 konvertor priključuje se na serijski DB9 konektor PC računara i konvertuje standardni RS-232 signal u RS-485. Konvertor takođe obezbeđuje galvansku izolaciju između računara i RS-485 transivera, tako da ne postoji opasnost od različitih potencijala masa na udaljenim krajevima serijske veze do naponskog nivoa od 1KV. Maksimalna brzina prenosa je do 115,2 kbit/s. Modul ima izolovani DC/DC konvertor. Napajanje je 10-30V lokalno ili spoljno.

Specifikacije

 

Parametar Vrednosti
Brzina prenosa 0 – 115,2 kbit/s
Brzina (kbit/s)
115,2 57,6 38,4 19,2 9,6 4,8 2,4
1,2 1,4 1,6 3 5,5 6 11,3
Rastojanje (km)*
Kapacitivnost kabla Gornji rezultati su mereni ekvivalentom od 75pF/m, do 32 uređaja
Maksimalni broj uređaja 256 na liniji
Izolacija – osnovni mod Prenaponski udar: 6000V DC, 1min, 1000V rms konstantno
Izolacija – diferencijalni mod DC ulaz i RS-232 ulazi i izlazi
Zaštita ANSI/IEEE C37.90 (svi RS-485 ulazi / izlazi)
Mod rada Asinhroni 2-žični polu-dupleks, 2-žični simpleks
Linije podataka TD, RD
Kontrolne linije RTS
RS-485 izlaz 28 mA max / izlaz
Napajanje 10V do 30V, 150mA max
Opseg radne temperature -25°C do +60°
Dimenzije 68 mm x 65 mm x 24 mm
Rad bez otkaza MBTF >100.000 h (preko 11 godina)

* Rastojanje na kojem je moguće uspostaviti komunikaciju zavisi i od kapacitivnosti i otpornosti kabla, količine smetnji i drugih faktora.

Cena € (bez PDV-a)

 

Opis 1 do 9 10 do 25
ISO-485 sa upustvom za upotrebu na srpskom jeziku 60 55
Serijski kabl sa D9 konektorima, 2 m dužine 10 10

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs