Funkcija digitalno-analognog modula
Digitalno-Analogni modul A2-21-DA pretvara izračunate vrednosti iz procesora u proporcionalni napon ili struju. Izlazna veličina se može koristiti za upravljanje različitim aktuatorima i izvršnim organima.

 

 

Atributi

 

Primena

 
 • 8 Digitalno-Analognih izlaznih kanala
 • 12-bitna rezolucija
 • Linearnost 1/2 LSB
 • Vreme uspostavljanja 500 µs
 • Kanalni sekvencer
 • Galvanska izolacija kanala (opcija)
 • Izlazni opsezi ±5 V i ±10 V
 • Strujni izlazi 4-20 ili 0-20 mA (opcija)
 • Garantni rok je 5 a servisni 7 godina.
 
 • Generisanje talasnih oblika
 • Displej drajver
 • Upravljanje el. motorima
 • Upravljanje proporcionalnim ventilima.

Uputstvo

Opis

Instrumentacioni modul A2-21-DA (Digital/Analog) je predviđen za ugradnju u industrijski PC A2. Ovaj modul generiše analogne napone ili struje čiji nivoi mogu da se softverski programiraju. Modul ima 8 izlaznih kanala i svaki ima svoj "sample/ hold" pojačavač.  D/A konvertor ima rezoluciju od 12 bita. Izlazni naponski opseg može biti ±5 V ili ±10 V. Modul može da se konfiguriše i sa strujnim izlazima od 4-20 ili 0-20 mA. Na modulu je integrisana RAM memorija koja pamti sekvencerske cikluse, što doprinosi brzini rada. Prilikom uključenja, "Power-up reset" automatski postavlja izlaze na 0 V.

Opciono, na svaki kanal može da se instalira izolacioni blok koji galvanski izoluje sistem od spoljnjeg okruženja sa izolacijom od 1 KV. I u ovom slučaju, modul se može isporučiti sa konvertorima napona u struju od 4 do 20 ili 0 do 20 mA.

Korisnik može da zahteva da se na modulu instalira galvanska izolacija ili strujni konvertor, ili obe opcije istovremeno, na jednom ili na više kanala. Ovaj vid nabavke nije na raspolaganju kod drugih isporučioca slične oprema, tako da korisnik u ovom slučaju može da cenovno maksimalno optimizuje svoju nabavku i prilagodi je svojim potrebama i mogućnostima.

Softver

Rad sa ovim modulom je znatno pojednostavljen primenom 32-bitnih softverskih drajvera ED-Link koji se standardno  isporučuju prilikom kupovine A2 kontrolera. Drajveri su napisani za Basic, Pascal i C/C++ za DOS, kao i C/C++, Turbo Pascal i Visual Basic za Windows/NT. Njihovom primenom programer se oslobađa potrebe za poznavanjem hardverskih detalja.

Kao alternativa softverskim drajverima, na raspolaganju su i menijem upravljani softverski paketi za grafičko programiranje aplikacija. Korisnik, zavisno od namene i cene, može da odabere jedan od sledećih paketa:

LabVIEW National Instruments
LabWindows/CVI National Instruments
ED-Link softverski drajveri
CoDeSyS

Trening

Da se upoznate i da ovladate raznim industrijskim i laboratorijskim PC tehnikama kao i da saznate kako na najbolji način da koristite industrijske PC sisteme i sisteme za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje, pogledajte sledeće stranice:

<

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs