Funkcija digitalnog ulaza
Digitalni ulazni modul ima funkciju akvizicije digitalnih podataka iz realnog procesa. Modul će "primetiti" naponsku ili strujnu promenu na svom ulazu i proslediće je procesoru kao nulu ili jedinicu

Opis

A2-87-DI (Digital Input) je digitalni ulazni modul za industrijski PC A2. Modul se koristi za akviziciju podataka, odnosno nadzor rada uređaja iz realnog procesa koje karakterišu diskretna stanja (uključeno - isključeno), kao što su prekidači, relea, sklopke itd. Modul ima 32 digitalna ulazna kanala, koji su podeljeni u četiri porta. Svaki port organizovan je kao grupa od osam ulaznih kanala. Optička izolacija je izvedena u grupama po 4 kanala sa zajedničkim krajem. A2-87-DI ima mogućnost generisanja interapta prema računaru. Modul se isporučuje sa  tehničkom dokumentacijom na srpskom jeziku i softverom za testiranje.

Atributi

Primena

  • 32 optički izolovana digitalna ulazna kanala
  • Ulazni opseg od 3.3 do 100 V AC ili DC
  • Ulazni strujni signali 4-20 ili 0-20 mA
  • LED indikacija stanja ulaznog kanala
  • Garantni rok je 5 a servisni 10 godina.
 
  • Monitoring stanja: uključeno/isključeno
  • Paralelne digitalne komunikacije
  • Nadzor procesa
  • Nadzor napajanja i osigurača
  • Praćenje alarma

 Uputstvo

Ulazni kanali se povezuju sa realnim procesom preko konektora koji se nalazi sa prednje strane modula. Svaki kanal ima LED indikaciju stanja ulaza. Ulazi su neosetljivi na polaritet priključenog napona. U terminaciono polje svakog kanala se mogu ugraditi komponente za senziranje strujne petlje ili ograničavanje naponskog nivoa signala. Komponente se postavljaju bez lemljenja.

Jednim kratkospojnikom se vrši izbor logike ulaznog signala (Active Low/Active High). Električna izolacija od ulaza do izlaza je 1000 V, a od grupe od 4 kanala do susedne grupe je 100 Vrms max.

Softver

Rad sa ovim modulom je znatno pojednostavljen primenom 32-bitnih softverskih drajvera ED-Link koji se standardno isporučuju prilikom kupovine A2. Softverski drajveri napisani su za Basic, Pascal i C/C++ za  DOS, kao i C/C++, Turbo Pascal i Visual Basic za Windows/NT. Njihovom primenom, programer se oslobađa potrebe za poznavanjem hardverskih detalja. 

Kao alternativa softverskim drajverima, na raspolaganju su i menijem upravljani softverski paketi za grafičko programiranje aplikacija. Korisnik, zavisno od namene i cene, može da odabere jedan od sledećih paketa:

LabVIEW National Instruments

LabWindows/CVI National Instruments
CodeSyS
ED-Link Electronic Design

Trening

Da se upoznate sa ED-ovom koncepcijom i da ovladate raznim industrijskim i laboratorijskim PC tehnikama, kao i da saznate kako na najbolji način da koristite sisteme za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje, pogledajte sledeće stranice:

  

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs