Funkcija ulazno izlaznog modula
Digitalni izlazni, relejni moduli omogućavaju uključenje-isključenje spoljnih signala

Opis

Digitalni izlazni modul A2-87-RO (Relay Out) je namenjen za ugradnju u industrijski PC A2. Modul ima 32 relejna izlazna kanala, koja su grupisana u četiri osmobitna porta od po četiri relea, čiji po jedan kontakt ima jedan zajednički kraj. Relei imaju po jedan radni kontakt.

Atributi

Primena

  • 32 relejna izlazna kanala 
  • LED indikacija uključenog relea
  • Modul može da generiše interapt
  • Garantni rok je 5, a servisni je 10 godina
 
  • Procesno upravljanje
  • Diskretna stanja: uključeno/isključeno

Relei mogu da uključe opterećenja od 24 do 100V jednosmerno ili naizmenično /1A. Specificirana električna izolacija između kanala je 100V a od ulaza do izlaza je 1 kVrms max.

Modul se može koristiti za upravljanje uređajima koje karakterišu diskretna stanja (uključeno - isključeno), a može da generiše interapt prema računaru. Može da se koristi i za aktiviranje zvučnih i vizuelnih obaveštenja. Isporučuje se sa korisničkom dokumentacijom na srpskom jeziku.

Uputstvo

Povezivanje sa procesom

Relei se povezuju sa procesnim okruženjem preko konektora koji se nalazi sa prednje strane modula. Svaki kanal na prednjoj ploči modula ima LED indikaciju stanja relea.

U terminaciono polje se mogu ugraditi RC komponente snaber mreže za ograničavanje naponskih tranzijenata prilikom uključenja ili isključenja relea. Komponente se postavljaju na zahtev pre isporuke.

Jednim kratkospojnikom se vrši izbor logike ulaznog signala (Active Low/Active High). Električna izolacija od ulaza do izlaza je 1 kVrms a od grupe od 4 kanala do susedne grupe je 100 Vrms max.

Svaka LED je postavljena pored pina na konektoru, odnosno kanala kog predstavlja. Slika desno, prikazuje modul sa opcionom snaber mrežom i sa EMC zaštitom na prednjoj ploči.

Softver

Rad sa ovim modulom je znatno pojednostavljen primenom 32-bitnih softverskih drajvera ED-Link koji se standardno isporučuju prilikom kupovine A2. Softverski drajveri napisani su za Basic, Pascal i C/C++ za  DOS, kao i C/C++, Turbo Pascal i Visual Basic za Windows/NT. Njihovom primenom, programer se oslobađa potrebe za poznavanjem hardverskih detalja.

Kao alternativa softverskim drajverima, na raspolaganju su i menijem upravljani softverski paketi za grafičko programiranje aplikacija. Korisnik, zavisno od namene i cene, može da odabere jedan od sledećih paketa:

LabVIEW National Instruments
LabWindows/CVI National Instruments
CodeSyS
ED-Link Electronic Design

Trening

Da se upoznate sa ED-ovom koncepcijom i da ovladate raznim industrijskim i laboratorijskim PC tehnikama, kao i da saznate kako na najbolji način da koristite sisteme za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje, pogledajte sledeće stranice:

 


 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs