Funkcija ulazno izlaznog modula
Relejni moduli se koristite za upravljanje uređajima koje karakterišu diskretna stanja: uključeno-isključeno. Moduli sa poluprovodničkim releima se koriste u situacijama gde elektromehanički relei ne mogu da postignu visoku brzinu i veliki broj uključenja i isključenja opterećenja.

Opis

A2-87-SO (Solid state Out) je digitalni izlazni modul sa "Solid State" releima i namenjen je za ugradnju u industrijski PC A2. Modul ima 32 relejna izlazna kanala, koji su podeljeni u četiri osmobitna porta. Svaki port ima osam relea koji su zatim grupisani po četiri i imaju jedan zajednički kraj. Solid State relei imaju jedan radni kontakt i mogu da uključe opterećenje do 0,5 A. Optimalni radni napon je 24 V ali, će relea raditi u osegu od 20 do 30 V. Električna izolacija između grupa od po četiri relea je 100 V a od ulaza do izlaza je 1 kVrms.

Atributi

Primena

  • 32 izolovana FET Solid State inteligentna relea
  • LED indikacija uključenog relea
  • Modul može da generiše interapt
  • Garantni rok je 5, a servisni je 10 godina
 
  • Procesno upravljanje
  • Diskretna stanja: uključeno/isključeno

Relei mogu da uključe opterećenja od 24 do 100V jednosmerno i naizmenično /1A. Specificirana električna izolacija između kanala je 100V a od ulaza do izlaza je 1 kVrms max.

Modul se može koristiti za upravljanje uređajima koje karakterišu diskretna stanja (uključeno - isključeno), a može da generiše interapt prema računaru. Može da upravlja zvučnim i vizuelnim signalima i alarmima. Isporučuje se sa korisničkom dokumentacijom na srpskom. jeziku.

Relea se povezuju sa procesom preko dva konektora koji se nalaze sa prednje strane modula. Svaki kanal ima LED indikaciju stanja relea. Modul može da generiše interapt prema računaru. Isporučuje se sa korisničkom dokumentacijom na srpskom jeziku.

Uputstvo

Softver

Rad sa ovim modulom je znatno pojednostavljen primenom 32-bitnih softverskih drajvera ED-Link koji se isporučuju prilikom kupovine A2, PC kontrolera. Ovi softverski drajveri napisani su za Basic, Pascal i C/C++ za DOS, kao i C/C++, Turbo Pascal i Visual Basic za Windows95/98/NT. Njihovom primenom programer se oslobađa potrebe za poznavanjem hardverskih detalja. Kao alternativa softverskim drajverima, na raspolaganju su i menijem upravljani softverski paketi za grafičko programiranje aplikacija. Korisnik, zavisno od namene i cene, može da odabere jedan od sledećih paketa:

LabVIEW National Instruments
LabWindows/CVI National Instruments
CoDeSys

Edukacija

Da se upoznate i ovladate raznim industrijskim i laboratorijskim PC tehnikama kao i da saznate kako na najbolji način da koristite sisteme za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje, pogledajte sledeće stranice: 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs