Poređenje kondicionera i transmitera

         

 Familije

CA

CB

CD*

 

 Raspoloživost

Da

Da

Preliminarni podaci

 Atributi

Precizan

Strujna petlja

Programabilni

 Funkcija

Fiksna

Fiksna

Više funkcija

 Tipične cena na 1, 50 ili 100 kom. (€)

79; 65; 55

79; 65; 55

Očekivana cena 100 do 120

 

 TIPOVI

 

 Milivoltni ulaz

CA-30

CB-30

CD-20

 Voltni ulaz

CA-31

CB-31

CD-20

 Stujni ulaz

CA-32

CB-32

CD-20

 True RMS

CA-33

CB-33

CD-10

 Linearizovani RTD

CA-34

CB-34

CD-30

 Potenciometarski ulaz

CA-36

CB-36

CD-30

 Termopar sa kompenzacijom 

CA-37 

CB-37

CD-20

 Merni most

CA-38

-

CD-40

 Izlazni kondicioner sa strujnim izlazom

CA-39

-

CD-40

 Dvožični kondicioner sa strujnom petljom

CA-42

-

CD-40

 Kondicioner sa exitacijom

CA-43

-

CD-40

 Frekventni ulaz, DC  izlaz

CA-45

CB-45

-

 DC ulaz Frekventni izlaz

CA-46

-

-

 Termopar sa  linearizacijom i CJC

CA-47

CB-47

CD-20

 Izlazni kondicioner sa naponskim izlazom

CA-49

-

CD-40

 

 ULAZ

  

 Tipovi ulaza mV, V,
mA, A,
 RTD,
 
True RMS
Termopar,
Frekvencija,
 Potenciometar,
Merni most
mV, V,
mA, A,
RTD,

True RMS
Termopar,
Frekvencija,
 Potenciometar
-
mV, V,
mA, A,
 RTD,
 
True RMS
Termopar,
Frekvencija,
 Potenciometar,
Merni most

 Ulazni Antialiasing filter

Prvog reda Prvog reda Prvog reda
 Zaštita ulaza

250 Vrms kont.

250 Vrms kont. 250 Vrms kont.
 Zaštita od tranzijenata ANSI/IEEE C37.90/89 ANSI/IEEE C37.90/89 ANSI/IEEE C37.90/89

 

 IZLAZ

 

 Izlazni opsezi V i f 0-10 V, ±10 V, 0-5 V,  ±5 V i f - Programabilno 
 Izlazni strujni opsezi 0-20 mA
4-20 mA
 
±5 mA
±10 mA
±20 mA
4-20 mA

Programabilno 

0-20 mA
4-20 mA

 Izlazni filter Petog reda Petog reda Programabilno 
 Zaštita izlaza 40 V 250 V 250 V

 

 TAČNOST

  

 Tipična Linearnost (zavisno od tipa) 0.005 do 0.01% 0.01% Očekivana 0.003 do 0.005%
 Tačnost (zavisno od tipa) 0.02% do 0,03% 0.03% Očekivana 0.02 do 0.03%

 

 DRUGI PARAMETRI

  

 Frekventni opseg 3 Hz do 3 kHz 3 Hz do 3 kHz Programabilno 
 Prošireni frekventni opseg (opcija) do 20 kHz do 20 kHz do 1 kHz
 CMR 160 dB 160 dB 160 dB
 Izolacioni napon 1500 V 1500 V 2.500 V
 NMR (50 Hz) 80 dB 80 dB > 80dB
 Podešavanje ofseta  i pojačanja ±10% ±10% Programabilno 
 Transformatorska izolacija Trostepena i Četvorostepena Dvostepena Četvorostepena

 

 NAPAJANJE

   

 El. napajanje Iz okruženja Napajanje kroz strujnu petlju Lokalno
 Zaštita od inverznog priključenja Kontinualna Kontinualna Kontinualna
 Napajanje DC (u zavisnosti od tipa) 15-30 V (Nominalno 24V) ili 85 do 265AC 11-60 V (Nominalno 24 V)

12 do 30 V ili 85 do 265 AC

 Potrošnja tip. (u zavisnosti od tipa) do 60 mA (Vout) 90 mA (Iout) 4 do 20 mA (30 mA over.I) Nije mereno

 

 INTERFEJS

 

 USB  - - 1 port
 RS-485 - - 1 port + Modbus
 Rele 1 x 220 V, 6 A - 2 x 220 V, 6 A
 LED Power ON Power ON

Power ON, Rx-Tx, USB

 

 MEHANIČKI PARAMETRI

 

 Montaža Din šina Din šina Din šina
 Dimenzije Dubina 114,5
Širina 22,5  
Visina 99 mm
Dubina 114,5
Širina 22,5  
Visina 99 mm
Dubina 114,5
Širina 22,5  
Visina 99 mm
 Operativni temp. opseg i skladištenje -40 do + 85ºC -40 do + 85ºC -40 do +85ºC
 Specifikacije -40 do + 80ºC -40 do + 80ºC -40 do +80ºC

 * U razvoju
  

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs