CA 42

Kondicioneri za transmitere


Izbor i cene kondicionera Serije CA-42

Kondicioneri CA-42 serije se isporučuju sa napajanjem od 20 V do 30 V, ulazom od 4 do 20 mA i propusnim opsegom signala od 0 do 3 Hz (Low-pass filter), ali korisnik može da izabere i napajanje naizmeničnim naponom od 85 V do 265 V (AC), koje radi i na 100 V do 375 V jednosmernom naponu (DC), kao i prošireni propusni opseg.

Radi lakšeg izbora kondicionera, izaberite u opcijama ispod napon ekscitacije, izlaz, filter i opcije, da biste dobili odgovarajuću oznaku i cenu kondicionera automatski.

Ekscitacija

Izlaz

 

Ako ni jedan od ponuđenih modela ne odgovara vašim potrebama, kontaktirajte nas e-mailom na ed@ed.rs

 

Dodatne opcije

IP65 Zaštita
Rele 240 V AC / 6 A
Napajanje 85-265 V AC / 100-375 V DC
Zaštita od vlage komformalom
Burn-in 60°C tokom 48h

   LP filter sa proširenim frekventnim opsegom:    

Izabrani kondicioner ima oznaku: 

 

Cena :

1 - 49 kom.
50 - 99 kom.
100+ kom.

Cene su bez PDV-a.

Osnovna cena kondicionera CA-42 serije je 125 € za količinu do 49 komada; 100 € za količinu od 50 do 99 komada; 80 € za 100 i više komada. Na ovu cenu se dodaje cena ulaza, izlaza, filtra i opcija.

Cena kondicionera sa nestandardnim ulazom, izlazom ili filtrom, a po korisničkoj specifikaciji iznosi 190 € za prvi primerak, a ostali imaju standardnu cenu. Ova cena ne uključuje dodatne opcije.

Cene i specifikacije se mogu promeniti.

Rokovi isporuke za male količine su 3 do 5 dana a za količine do 50 komada dve nedelje. Za veće količine pozovite 011-30800-30

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs