Osnovni opis

Električni izvori Serije CS su namenjeni za napajanje kondicionera, transmitera ili drugih električnih uređaja koji rade sa jednosmernim stabilisanim naponom od 12, 24 ili 48 VDC. Pored ove osnovne namene izvori se mogu koristiti i u sklopu merno-upravljačkih ormana ili drugih instalacija ili kao samostalan uređaj gde se zahteva stabilisano napajanje. Kutija izvora je optimizovana za montažu na DIN šinu. Ovi tipovi napajanja rade sa T-BUS konektorima koji se predhodno postave na DIN šinu. Redni T-BUS konektori oslobađaju korisnika da provodnicima spaja izvor sa potrošačima, pod uslovom da i opterećenja koja se instaliraju na DIN šinu koriste ovaj način međusobnog povezivanja. Ukoliko se koriste opterećenja odnosno moduli koji ne podržavaju T-BUS konektore povezivenje se vrši na standardni način kablovima.

Izvori Serije CS koriste princip "off-line flyback" konvertora koji radi u kontinualnom režimu. Projektovani su na platformi integrisanog AC/DC konvertora koji ima ugrađenu regulaciju napona, soft start, strujnu zaštitu, termalnu zaštitu i autorestart.

Atributi

 CS-XX-48
 • Visoka efikasnost do 90%
 • Osnovni model sa izlazom od 24 VDC
 • Dodatna dva modela sa izlaznim naponima od 12 i 48 VDC
 • Korisna snaga 48W i 90W
 • Podržava T-Bus konektore na DIN šini
 • Visoka stabilnost napona na punom opsegu opterećenja ±20mV
 • Mogućnost fine korekcije izlaznog napona u opsegu od ±0.5V do ±2V
 • Ograničenje snage (prekostrujna zaštita) u toku preopterećenja
 • Trajna zaštita od kratkog spoja sa autorestartom
 • Termalna zaštita <140°C sa temperaturnim histerezisom od 70°C
 • Zaštita od linijskog prenapona na ulazu (<450V)
 • Detektovanje linijskog podnapona
 • Automatski restart za sve vrste ugrađenih zaštita (vreme restarta 1s)
 • Soft-start smanjuje stresove komponenti pri uključenju
 • Garantni rok je 3 godine a servisni rok je 7 godina


CS-XX-90

Priključenje se vrši pomoću rednih stezaljki sa provodnicima od minimalno 0.5 mm (maksimalno 2.5 mm), prema rasporedu priključaka označenih na kutiji. Priključci + i – su izvedeni sa po dve stezaljke kako bi se mogla uključiti dva opterećenja bez potrebe da se provodnici dupliraju u jednom priključku. Ovo takođe znači da obe stezaljke označene sa + su na istom potencijalu. Isto se odnosi i za minus priključnicu.

Izlazni napon po potrebi, može precizno da se podesi trimerom na željenu vrednost u granicama od ±0,5V do približno ±2V u zavisnocti od modela. Podešavanje izlaznog napona se vrši pomoću višeobrtnog trimera koji se nalazi sa prednje strane modula. Garantni rok je dve a servisni rok je 7 godina. Korisničko upustvo je na srpskom.

Specifikacije

Tehničke karakteristike su date u sledećoj tabeli. Maksimalna izlazna snaga zavisi od mesta ugradnje uređaja. U zatvorenom, malom prostoru bez ventilacije pri temperaturi ambijenta većoj od 40°C treba očekivati manju izlaznu snagu, dok će na mestima sa većim strujanjem vazduha i hladnijim ambijentom od 30°C uređaj davati snagu prema specifikaciji

 

CS-XX-48

CS-XX-90

 

 PARAMETAR

Oznaka

Min.

Tipično

Max.

Min.

Tipično

Max.

Jedinica

 Ulazni napon Vin 85 220 265 165 220 265

VAC

 Ulazna frekvencija

f

47 50 64 47 50 64

Hz

 Potrošnja bez
 opterećenja
Pin 350   500 350 420 500 mW

 CS-12-90

 Izlazni napon  Vout      

11,9

12 12,1 V
 Raspon izlaznog napona 

Potenc.

     

11

13 V
 Izlazna struja IOUT       0   7,5 A
 Ripl izlaznog napona VRipple       - 30 100 mV
 Kontinualna izlazna
 snaga
POUT      

80(*)

W
 Maksimalna izlaz. snaga POUTMAX      

90(**)

W

 Efikasnost

η

      78 - 83

%

 CS-24-48 (90)

 Izlazni napon  Vout

23,9

24 24,1

23,9

24 24,1 V
 Raspon izlaznog napona 

Potenc.

23

25

23

25 V
 Izlazna struja IOUT 0   2 0   3,8 A
 Ripl izlaznog napona VRipple   20 80 - 30 100 mV
 Kontinualna izlazna
 snaga
POUT     48(*)

90(*)

W
 Maksimalna izlaz. snaga POUTMAX     60(**)

100(**)

W

 Efikasnost

η

80   83 84 - 87

%

 CS-48-48 (90)

 Izlazni napon  Vout

47,9

48 48,1

47,9

48 48,1 V
 Raspon izlaznog napona 

Potenc.

46 - 50 46 - 50 V
 Izlazna struja IOUT 0   1 0 1 1.9 A
 Ripl izlaznog napona VRipple   20 80 - 30 100 mV
 Kontinualna izlazna
 snaga
POUT     48(*)

90(*)

W
 Maksimalna izlaz.  snaga POUTMAX     60(**)

100(**)

W

 Efikasnost

η

81   85 86 -   91

%

 AMBIJENT i DIMENZIJE

 Temperatura ambijenta TAMB

-25

25

85

-25

25

50 °C
 Širina -  

22.5

  -

45

- mm
 Visina -   99   - 99 - mm
 Dubina -  

114,5

  -

114,5

mm
 Težina -     160 -  

330

g


(*) Pri TAMB=25°C

(**) Max. 5  min. pri TAMB<25°C
ili kontinualno sa prinudnim hlađenjem.
Cene i specifikacije se mogu promeniti bez predhodnog ili naknadnog obaveštenja.

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs