Opšte


 

VTL “Logger - Data Recorder” snima u memoriju izmerene vrednosti temperature i relativne vlažnosti. On je mali baterijski, portabilni uređaj koji u bilo kom ambijentu samostalno meri i pamti izmerene vrednosti temperature u opsegu od -20°C do +60°C (opciono od -40°C do +85°C) i vlažnosti u opsegu od 0 do 100%.

 

Primena


 Mapiranje i validacija skladišnog prostora

 Mapiranje hladnih komora, frižidera i zamrzivača

 Praćenje robe u prevozu - deo hladnog lanca

 Klimatska merenja i analize

 Proizvodnja i čuvanje lekova i hrane

 Medicinska istraživanja

 Akvizicija podataka, merenje i analiza

 Data Logging softver

 21 CFR part 11  (Aneks 11)

 

Opis


VTL logeri su bolje rešenje od senzora koji se ožičavaju jer ne zahtevaju spoljno električno napajanje, postavljanje kablovske instalacije, sistem za akviziciju i PC. Zbog svoje autonomnosti VTL Loger se preporučuje za mapiranje i validaciju prostora, kod klimatskih merenja na terenu, praćenja robe koja je osetljiva na temperaturu i vlažnost u toku transporta itd. Uređaj je malih dimenzija, lagane konstrukcije i na merno mesto se postavlja vrlo lako pomoću dvostrane samolepljive trake ili magnetnom pločicom, a može jednostavno da se stavi na policu ili u ambalažu zajedno sa robom koja se skladišti ili prevozi.

Komunikacija prilikom podešavanja uređaja za buduća merenja ili prebacivanja podataka nakon merenja iz Logera u PC se vrši preko USB porta pomoću grafičkog softvera koji se isporučuje uz uređaj. Brzina uzimanja uzoraka se može podesiti od jednog uzorka na 5 sec. do jednog uzorka na svakih 18 sati. Zapisani podaci se učitavaju, analiziraju, štampaju i čuvaju kao dokumenti. Tačno vreme Logera se podešava prilikom njegove pripreme za merenje. Broj mogućih zapisa zavisi od tipa logera i kreće se od 21.750 zapisa za najekonomičniji do 174.000 mogućih zapisa u jednom snimanju za najskuplji model.

Softver


VT-Logger se isporučuje sa softverom za merenje, generisanje, prikazivanje, analizu i štampanje izveštaja o izmerenim vrednostima za zahtevani vremenski period. VT-Logger je jednostavan za instalaciju i primenu, pa ga lako mogu upotrebiti i korisnici koji nisu specijalisti. Primena se svodi na popunjavanje upita odnosno na upisivanje vremena kada loger treba da počne merenje i upisivanje vremena kada treba da završi merenje. Na kraju korisnik upisuje broj semplova odnosno broj merenja u jedinici vremena (npr. jedno merenje na svakih 10 sekundi ili slično).

 

Electronic Design je trenutno jedini na ovom prostoru koji nudi VT-Logger softverski paket sa opcijom koja podržava specifikacije i preporuke od FDA (U.S. Food and Drug Administration). VTLogger-FDA je softver za mapiranje, validaciju, merenje ambijenta i za primene u tzv. hladnom lancu prilikom prevoza farmaceutskih i prehrambenih proizvoda. Softver generiše “Tamper-Proof“ fajlove i kriptovane elektronske zapise koji zadovoljavaju zahtevanu FDA 21 CFR Part 11 specifikaciju.

 

 

  Loger temperature i relativne vlažnosti

 

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs