Electronic Design (ED) proizvodi sisteme za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje bazirane na otvorenoj PC arhitekturi. Uslov u razvoju naših proizvoda je da oni budu kvalitetni, cenovno prihvatljivi i kompatibilni sa softverom proizvođača koji postavljaju standarde u ovim oblastima. Sve ovo treba da omogući korisnicima udobnost u radu, laku i brzu primenu.

ED proizvodi nekoliko varijeteta PC kontrolera sa svojim plug-in I/O modulima, Kondicionere i transmitere signala, RS-485 interfejse i više vrsta pratećih komponenata. Svi proizvodi su bazirani na otvorenom PC standardu i na Windows, DOS, Linyx, CE,  i drugim operativnim sistemima. 

Ovi uređaji su široko aplikativni i koriste se za akviziciju podataka, merenje, procesno upravljanje, testiranje, monitoring, analizu podataka, vizuelizaciju i arhiviranje. Primenjuju se u industriji u procesu proizvodnje u laboratorijama za merenje, i ispitivanje, u obrazovnim institucijama itd.

Šta sve ovo znači za Vas? I
ndustrijski PC kontroleri omogućavaju Vam da kapitalizujete vašu postojeću informatičku infrastrukturu i da na ekonomičan način povećate produktivnost i performanse okruženja. Bazirani na otvorenom PC standardu ovi proizvodi omogućavaju laku integraciju sa hardverskim i softverskim komponentama u već postojeću mrežu koristeći zajednički operativni sistem, komunikacione protokole, metode priključivanja i već formirana znanja zaposlenih u primeni PC sistema. Sve ovo vam omogućava nezavisnost od "velikih" proizvođača i njihove dominacije u vašoj kompaniji. Drugim rečima to znači da proizvodni pogon ili laboratorijsko postrojenje držite vi pod vačom kontrolom.

S druge strane, ako je Vaš proizvodni pogon nov i ako infrastruktura još nije nabavljena, sistemi za akviziciju podataka i PC kontroleri vam omogućavaju široku fleksibilnost, laku implementaciju u bilo koje okruženje i u mnogim situacijama, čak i u velikom broju specijalnih primena. 

Koncepcija


Sledeća slika prikazuje industrijski ili laboratorijski ambijent i tipičnu primenu PC kontrolera, sistema za akviziciju podataka, i kondicionere zajedno sa standardnim PC komponentama sve vezano u Lokalnu mrežu. Ovo je ED-ova koncepcija koja je aktuelna unazad više godina. Danas je ovakav koncept široko prihvaćen standard što znači da smo sve vreme bili na dobrom putu. 

Skraćeni opis ovih komponenata je u nastavku.
 

PC kontroleri


PC kontroleri su naša specijalnost. Pre 27 godina ED je prvi projektovao industrijski PC pod nazivom EURO-PC. Ova ideja nije odmah prihvaćena i na nju se reagovalo dosta uzdržano. Međutim, danas se ovakva ideja smatra ozbiljnim opredelenjem i unosnom investicijom. I kompanije sa najvećim otporom prema PC-u u industrijskom okruženju su danas prešle sa PLC-a na PC standarde i sada se reklamiraju kako je njihov hardver veoma napredovao. Neke od tih kompanija su bili naši kupci na šta smo vrlo ponosni. Polemika i dokazni materijali su na strani "Rat zvezda".

ED-ovi kontroleri su moderno projektovane PC platforme visokih performansi. Oni su široko aplicirani a broj referenci je preko 400. Projektovani su na PC ISA plug-in standardima sa tzv. "vertikalnom orijentacijom". Naš dizajn je bolji od koncepcija ekvivalentnih industrijskih PC proizvoda bilo kog proizvođača. Mi znamo da je teško poverovati u ovako nešto, ali to jeste realna situacija. Da se u ovo uverite, probajte uz pomoć Interneta da pronađete bolji komparativni proizvod. Čak i ako naiđete na uređaje bliske po koncepciji i kvalitetu, brzo će te primetiti više malih razlika u našu korist ili će konkurent imati ozbiljne nedostatke u poređenju sa našom koncepcijom. Cene konkurentskih proizvođača su za 50 do 300% više od cena naših proizvoda. Tražite da Vam pošaljemo cenovnik. Stićiće do Vas istog dana.

Danas, po aktuelnosti PC kontroler treće generacije
A7 je naš najnoviji i udarni proizvod sa vrlo niskom i u ovom trenutku promotivnom cenom. Sledi, tekođe ekonomičan PC kontroler A2 koga smo namenili za teške industrijske aplikacije. Na raspolaganju je i prenosni PC kontroler za merenje na terenu koga smo nazvali A2 Logger i koji je optimizovan i za mobilne primene jer u istom pakovanju sadrži i monitor i ručicu za nošenje. 

 

PC kontroler A7


A7 je industrijski kontroler malih dimenzija i niske cene. Radi sa SSD diskom ugrađenim u procesorski modul. Ne zahteva ventilator i otporan je na vibracije, pa je vrlo primenljiv u pokretnim mašinama i vozilima.

A7 je modularni PC sistem na DIN šini. Moduli se povezuju preko takozvanog "BUS konektora", što znači da ne postoji spoljna šasija koja ograničava korisnika u pogledu broja modula i proširivosti sistema. Maksimalni broj modula koji se mogu priključiti na jedan A7 sistem je 31, što je dovoljno čak i za vrlo zahtevne primene. U toku je izrada prvih I/O modula, a planira se veliki broj različitih analognih i digitalnih modula.

A7 procesorski modul na sebi ima 5 USB portova, gigabitni LAN, 3 COM porta, RS485/422, VGA i BUS konektor, čime je obezbeđena kompatibilnost sa praktično svim PC periferijama. Podržani su praktično svi danas aktuelni operativni sistemi, uključujući: Windows98 ÷ Windows7, Windows CE.NET od v4.2, Linux... Pri tom se mogu koristiti svi alati standardno podržani za PC.


 

PC kontroler A2


A2 je industrijski kontroler sa otvorenom PC arhitekturom i modularnom koncepcijom. Kontroler radi sa diskovima, CompactFlash karticom ili sa poluprovodničkim FLASH diskom (DiskOnChip). Sa okruženjem komunicira Eternetom ili sa RS-485 serijskim interfejsom. Otvoren je za GPS, GSM, Internet, i druge moderne tipove komunikacija.

A2 je modularni PC sistem sa takozvanom vertikalnom orijentacijom. On poseduje niz praktičnih rešenja i mogućnosti tako da se i u komplikovanim situacijama može

 lakše primeniti od PLC-a ili ne-PC sistema. Drugim rečima, do boljeg rešenja se stiže jednostavnije, brže i jeftinije.

A2 je High Speed Ethernet kontroler i učesnik u LAN-u (Local Area Network) ali se često aplicira i kao samostalni sistem (Stand Alone) i/ili kao mobilni sistem. U tom slučaju na njega se mogu priključiti monitor, tastatura, CD, printer i druge opcije pa dodatni PC nije potreban ni pri razvoju aplikacije. 

A2 nema limite i ograničenja kao PLC ili kao neki drugi kontroleri ili SBC sistemi. A2 korisniku pruža pravu, otvorenu PC arhitekturu, snažne performanse, raznovrsnost i simultanost opcija kao i mogućnost praćenja budućih PC standarda i unapređenja. Raspoloživ je odmah. Garantni rok je 3 godine. 

A2 može da radi sa DOS, Windows, NT, CE, Linux i sa drugim operativnim sistemima kao i sa velikim brojem softverskih alata i SCADA-a paketa. Sistem integratori i softverski kreatori će brzo osetiti snagu A2 i za kratko vreme napraviti aplikaciju i napisati bolji softverski kod nego što su to mogli na tradicionalnim PLC platformama. Pogledajte stranu: A2 .

 

Mobilni merni sistem "A2 Logger"


A2 Logger je mobilni PC sistem predvižen za mobilne aplikacije. Kao i standardni A2 i ovaj sistem je baziran na plag-in modulima. Procesor je Intel Tualatin na 1.3 GHz sa 256 ili 512 MB memorije. Hard disk je 2,5 inča, 20 ili 40 GB koji je otporniji na vibracije i udare od standardnih diskova. Na raspolaganju je i CompactFlash do 2GB. Loger radi sa 220V a može se isporučiti i sa napajanjem od 24V (18 do 32V).

U
A2 Logger je instaliran jedan ili dva A2-28-IS instrumentaciona plag-in modula sa 16/32 analogna ulazna kanala. Ovi analogni moduli imaju izolacione pojačavače koji senzore izoluju od sistema i kanale međusobno. A/D moduli imaju 12 bitnu rezoluciju (moduli sa 16 bitnom rezolucijom se mogu isporučiti).  Brzina semplovanja je do 100 KHz.Takođe, moduli imaju DMA i 2K FIFO memoriju. 

A2 Logger ima LCD TFT monitor, tastatura, miš, a može se dodati printer, lokalna mreža i spoljni CD i flopi disk. Loger je otvoren PC sistem i radi sa softverskim paketima koji su u našoj ponudi. Više detalja je na strani A2 Logger.

Sistemi za akviziciju podataka, merenje i upravljanje


Druga grupa proizvoda u kojoj ED ima tradiciju već 20 godina su sistemi za akviziciju podataka za PC. Electronic Design u ovom trenutku vrši reviziju koncepta akvizicije podataka, i počinje razvoj USB akvizicionih sistema. Još uvek imamo u ponudi legendarnu ED428 akvizicionu karticu i njen ED429UP panel, ali ćemo uskoro u potpunosti preći na USB. 

Razlog za ovo je visoka cena internih akvizicionih kartica, koja u ovom ekonomskom okruženju nema prolaznost. Takva cena je uslovljena velikim razvojem tehnologije i brzom promenom PC magistrala koje međusobno nisu kompatibilne, za razliku od USB-a koji je unazad kompatibilan sa ranijim verzijama standarda.
Akvizicionim sistemima najčešće nije neophodna velika brzina protoka podataka, jer je brzina stare ISA magistrale bila sasvim dovoljna za sve što je našim korisnicima bilo potrebno. Sa druge strane, ovakvi uređaji ne spadaju u potrošačku elektroniku da bi prodata količina opravdala stalni razvoj novih proizvoda i gašenje proizvoda starih samo nekoliko godina. Na kraju i našim korisnicima više odgovara dugogodišnja podrška u vidu servisa i drajvera za novije operativne sisteme.

Osim ekonomskih postoji i jedan vrlo praktičan razlog za prelazak na USB akviziciju: Samo USB omogućava priključenje i na desktop i na laptop računar, što korisnicima omogućava veliku mobilnost u radu po niskoj ceni.

Kondicioneri, transmiteri, izolacioni pojačivači i priključni paneli


Electronic Design ima raznovrsne module za kondicioniranje mernih signala, njihovo pretvaranje, izolaciju, filtriranje, zaštitu i prenos od mernih davača do sistema za merenje u industrijskom okruženju. 

U proizvodnom programu su nekoliko stotina varijacija izolovanih i neizolovanih kondicionera sa naponskim ili strujnim izlazima, kao i kondicioneri za standardne tipove termoparova sa automatskom kompenzacijom temperature hladnog kraja i linearizacijom, kondicioneri za merne trake i merne mostove sa ugrađenim izvorom za napajanje mosta, kondicioneri za RTD senzore i dr. 

Svi kondicioneri imaju galvansku izolaciju i zaštitu od prenapona na ulazu i napajanju, osim zaštite strujnog šenta, koga realno nije moguće zaštititi.

 

Komponente serijskih komunikacija


Za serijsku komunikaciju između PC-kontrolera i različitih perifernih uređaja i sistema, Electronic Design ima standardne hardverske, serijske interfejse RS-422/485. Pored toga, na raspolaganju je i optički izolovan konvertor RS-232 u RS-485 i ripiter serijske veze, koji rade u poludupleks diferencijalnoj dvožičnoj vezi.

 

Softver


Electronic Design za svoj hardver ima softverske drajvere za sledeće softverske alate:

LabVIEW je grafički programski jezik za dizajniranje instrumentacionih sistema za akviziciju podataka. Pomoću LabVIEW-a, brzo se kreira front-panel  korisnički interfejs, koji omogućava interaktivnu kontrolu izvršavanja korisničkog softvera. Da bi se specificirala funkcionalnost sistema, vrši se intuitivno grafičko asembliranje dijagrama pomoću gotovih funkcionalnih blokova, što je prirodan način inženjerskog predstavljanja sistema. LabVIEW ima sve razvojne alate i mogućnosti standardnih programskih jezika, kao što je C: petlje, strukture grananja, alate za konfigurisanje, kao i sve kompajlerske performanse.

LabVIEW
je grafičko programsko razvojno okruženje, bazirano na programskom jeziku G, namenjeno za akviziciju podataka i procesno upravljanje, analizu i prezentaciju podataka. LabVIEW ima fleksibilan i snažan programski jezik, bez teškoća za programera, pošto je intuitivno programiranje mnogo bliže inženjerskom pristupu projektovanja sistema. Da bi se razvio program u LabVIEW okruženju, vrši se asembliranje softverskih objekata koji se nazvaju virtualnim instrumentima (VI).

LabWindows/CVI
je interaktivno okruženje za programiranje aplikacija u ANSI C programskom jeziku. On  ima interaktivni drag-and-drop editor za kreiranje sopstvenog korisničkog interfejsa, kao i kompletno ANSI C razvojno okruženje za kreiranje logičkog programa po kojem aplikacija funkcioniše. LabWindows/CVI okruženje ima široku paletu alata za automatsko generisanje koda i ubrzanje procesa razvoja aplikacije, bez narušavanja snage i fleksibilnosti C jezika. Uz to, LabWindows/CVI run-time biblioteka je kompatibilna sa standardnim C/C++ kompajlerima, uključujući Visual C++ i Borland C/C++ pod Windows operativnim sistemom.

 

Projektovanje i izvođenje radova i aplikacija


Mada je ED proizvođač opreme nije redak slušaj da na zahtev kupca isporuči i kompletno zaokružen posao koji može da ima sledeće komponente i procedure: 
 

 Projektovanje budućeg sistema, 
 Isporuka hardverske opreme,
 Isporuka softvera, aplikacije ili SCADE,
 Montaža opreme,
 Puštanje sistema u rad,
 Dokazivanja performansi sistema,
 Obuka korisnika,
 Izrada dokumentacije izvedenog stanja,
 Isporuka rezervnih delova,
 Održavanje, servis, proširenje i unapređenje sistema u toku eksploatacije.

Takođe, ED vrlo često projektuje i razvija nove elektronske uređaje po zahtevu i specifikacijama naručioca.
 

Edukacija


Da se upoznate i ovladate raznim industrijskim i laboratorijskim PC sistemima i tehnikama kao i da saznate kako na najbolji način da koristite uređeje za akviziciju podataka, merenje i procesno upravljanje pogledajte sledeće stranice:  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs