Za bolje razumevanje osnovnih principa i pojimova prilikom upotrebe sistema za akvizicuju podataka, merenje i upravljanje, sledećih nekoliko naslova može biti od pomoći:


Principi konverzije podataka


Jedini jezik kojim “govore” današnji digitalni računari je mašinski jezik. Većina signala iz prakse, kao na primer amplituda, nivo, napon, jačina struje, temeperatura, pritisak, težina, vremenski period itd, nisu u formatu koji računar može da prihvati. Zato sistem za akviziciju podataka mora da konvertuje takve signale u oblik koji je razumljiv računaru... Principi konverzije podataka.

 

Provodnici i način povezivanja


Poznato je da signali koji dolaze u sistem za akviziciju podataka i upravljanje u sebi nose i neželjeni šum. Da li će ovaj šum biti smetnja za normalan rad sistema ili ne, zavisi od odnosa između signala i šuma u konkretnoj primeni... Provodnici i način povezivanja.

 

Signali i senzori


Kvalitetni sistemi za akviziciju podataka mogu maksimalno da uproste priključenje spoljnih signala na njih. Pa ipak je potrebno da korisnik ima bar osnovno znanje o vrstama signala, pretvaračima i načinu kako da ih upotrebi. Ovaj tekst opisuje od čega se najčešće sastoje signali u praksi, i kako ih sistem za akviziciju obrađuje... Signali i senzori.

 

Priprema i kondicioniranje signala


Dobri rezultati postignuti sistemom za akviziciju podataka, merenje i upravljanje, su u direktnoj zavisnosti od kvaliteta signala koji se priključuju na sistem... Priprema i uobličavanje (kondicioniranje) signala.

 

Tipovi termoparova


Zavisno od kombinacije metala koji se koriste, postojeći termoparovi se označavaju kao jedan od sledećih tipova : E, J, K, N, R, S i T. Izbor tipa termopara zavisi od pojedine aplikacije... Tipovi termoparova.


 

Pitanja korisnika - HARDVER


Vaša pitanja su dobrodošla. Trudićemo se da vam brzo odgovorimo. Pitanja korisnika - HARDVER.

 

Pitanja korisnika - SOFTVER


Nekoliko odgovora i praktičnih saveta o softveru su na ovoj strani. Vaša buduća pitanja, bilo tehnička ili komercijalna su dobrodošla. Trudićemo se da kroz ove strane na njih brzo odgovorimo... Pitanja korisnika - SOFTVER.

 

Praktični saveti


Da poboljšate performanse vašeg procesnog ili mernog sistema ovde će te naći nekoliko saveta... Praktični savet.

 

Kaunter/Tajmer u praksi


Nekoliko metoda za merenje i upravljanje u vremenskom domenu je u poglavlju Kaunter/Tajmer.
 

 
  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs