CD 32

Digitalni kondicioneri sa strujnim ulazom

Opšte

Serija CD-32 radi sa ulaznim strujnim miliAmperskim ili Amperskim signalima. To su izolovani jednokanalni kondicioneri koji strujni signal sa ulaza pojačavaju, filtriraju, izoluju i konvertuju u izlaznu 24-bitnu vrednost koja može da se pročita preko Modbus protokola. Ulazni opseg se definiše prema specifikaciji korisnika i može biti od 5 mA do maksimalno 8 A. Ulazni filter je 3 Hz, a brzina uzorkovanja je 10 sempla u sekundi.

CD digitalni kondicioneri su pogodni za prenos signala na distance do 1200 m, do sistema za akviziciju podataka, Industrijskog PC-a, PLC-a ili nekog drugog mernog sistema. Komunikacija može da se uspostavi dvožičnim, ili ako se kroz isti kabl prenosi i napajanje - četvorožičnim kablom. Preporučuje se korišćenje upredenih parica za prenos signala. Ukoliko je potrebno povezati više CD kondicionera na jednoj DIN šini, moguće je koristiti BUS konektor za DIN šinu. Time se pojednostavljuje povezivanje i smanjuje broj kablova u ormanu.

Kondicioneri imaju veoma nisku cenu i odlične karakteristike koje se sreću samo kod vrlo skupih uređaja. Pri tom, jednostavno povezivanje znatno smanjuje cenu instalacije CD-32 digitalnih kondicionera.

 
Blok dijagram izolacionih kondicionera familije CD-32

Izolacioni merni kondicioneri za struju, familija CD-32 štite ljude i mernu opremu i fizički ih odvajaju od ekcesnih događaja koji mogu da se pojave na strani senzora ili na nekom drugom mestu u okviru mernog okruženja. Na ulazu modula je šent koji nije moguće zaštititi bez kompromitovanja tačnosti. Ostatak elektronike je zaštićen od naponskih nivoa do 250 Vrms.

Opciono, CD-32 može da ima ugrađen rele sa mirnim i radnim kontaktom. Ulazni nivo za uključenje i isključenje relea može da se podešava preko Modbus registara. Rele može da služi za svetlosne i zvučne indikatore,  za kontrolu uređaja ili regulaciju signala.

Atributi

 • Instrumentaciona tačnost, linearnost, ponovljivost i pouzdanost
 • Strujni miliAmperski ili Amperski ulazni nivoi
 • Izolacija od 2500 Vrms 1 min
 • Tačnost ±0.02%
 • Linearnost ±0.005%
 • NMR 80 dB (50 Hz)
 • CMR 160 dB
 • Napajanje kondicionera od 19 V do 30 V
 • Ulaz i izlaz su kontinualno zaštićeni do 250 Vrms
 • Frekventni opseg od 3 Hz (-3 dB)
 • Laka montaža na DIN šinu
 • Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina
Primedba: Štampana ploča kondicionera na zahtev može biti zaštićena specijalnim lakom koji štiti elektronske komponente od vlage, korozije i drugih vrsta kontaminacija što može znatno da  produži vek ovom proizvodu i u pogledu dugoročne tačnosti merenja. Ovako prepariran kondicioner se može primeniti u mnogim agresivnim sredinama. Na primer: na brodovima ili morskoj obali, u uslovima agresivnih isparenja, kiselina, u vodovodu i drugim mestima sa povišenom vlagom itd.

Kondicioneri sa IP65 zaštitom

Svi Izolovani kondicioneri i transmiteri koje Electronic Design proizvodi sada su na raspolaganju korisnicima sa IP65 specifikacijom. IP65 se odnosi na zaštitu od tečnosti i čestica koje mogu da utiču na rad uređaja. Konkretno, IP65 predstavlja zaštitu od svih vrsta čestica (prašina, čađ, opiljci) kao i od mlaza vode iz bilo kog ugla direktno prema kućištu kondicionera. S obzirom na industrijski temperaturni opseg koji naši kondicioneri već imaju (-40 do +85ºC), ovo omogućava rad na otvorenom u svim vremenskim uslovima, kao i u teškim industrijskim uslovima.

Kućište je aluminijumsko, čime se znatno smanjuje i uticaj EMI i RFI smetnji, sa dve PG9 uvodnice koje obezbeđuju zaptivanje na mestu za prolaz kablova. Kućište je optimizovano za montažu zavrtnjima na zid ili drugu ravnu površinu.

Prilikom naručivanja potrebno je da uz naziv kondicionera transmitera dodati sufiks IP65. Više informacija o IP65 kondicionerima se nalazi na stranici IP65 kondicioneri

Napajanja za kondicionere i T-BUS konektor

Za napajanje manjeg broja kondicionera do 20, preporučuje se naponski izvor CS-24-48 od 48W (slika levo) dok za napajanje većeg broja kondicionera treba koristiti izvor CS-24-90 od 90W koji može pod punim opterećenjem da napaja i do dva puta više kondicionera. Oba modela mogu preko T-BUS konektora (slika desno), direktno, bez ožičavanja da napajaju kondicionere koji se nalaze na istoj, ili uz pomoć produžnog kabla i na drugim DIN šinama u bliskom okruženju. Ova opcija podiže pouzdanost, znatno smanjuje vreme zamene kondicionera i omogućava uključenje i isključenje kondicionera kada je šinski T-BUS pod naponom.

Oba izvora za napajanje rade u širokom naponskom opsegu CS-24-90 od 160V do 265V AC, dok manji, CS-24-48 može da radi čak od 85V do 265V. Ukoliko korisnik ne želi da koristi ovaj tip napajanja, može koristiti i druge električne izvore, ali u tom slučaju napajanje mora da ožičava od kondicionera do kondicionera.

Slika levo: Napajanje za transmitere CS-24-30 sa T-BUS konektorom

Specifikacije i karakteristike

(tipično, na 25°C)

Parametar CD-32 miliAmperski ulaz CD-32 Amperski ulaz
Standardni bipolarni opsezi ±5 mA do ±500 mA ±1 V do ±600 V
Standardni unipolarni opsezi 0-5 mA do 0-500 mV 0 do 1 V i 0 do 600 V
Ulazna otpornost 0,22 Ω do 47 Ω 10 mΩ do 100 mΩ
Kontinualna ulazna zaštita max. 250 Vrms 250 Vrms za opseg do 200 V
NMR (50 Hz) 80 dB 80 dB
Tranzienti ANSI/IEEE C37.90.1- 1989 ANSI/IEEE C37.90.1- 1989
CMV, In-Out, In-power Kontinualno 750 V Kontinualno 750 V
CMR 50Hz 160 dB 160 dB
Tačnost 25°C ±0.02% od spana ±0.01% od spana
Nelinernost ±0.008% od spana ±0.005% od spana
Naknadno podešavanje ±10% ofset i pojačanje - minimum ±10% ofset i pojačanje - minimum
Stabilnost ofseta ±25 ppm/°C ±25 ppm/°C
Stabilnost pojačanja ±50 ppm/°C ±50 ppm/°C
Širina frekventnog opsega -3 dB 3 Hz 3 Hz
Vreme odgovora, Span 90% 170 ms 170 ms
Izlazni opseg 0 do 16777216 0 do 16777216
NMR (50 Hz) 80 dB 80 dB
Napajanje Od 19 V do 30 V Od 19 V do 30 V
Potrošnja struje 25 mA do 30 mA max. 25 mA do 30 mA max.
Temperaturni opseg - tačnost po spec. 0 do 50°C 0 do 50°C
Temperaturni radni opseg -40 do +85°C -40 do +85°C
Skladištenje -40 do +85°C -40 do +85°C
Relativna vlažnost Bez kondenzacije 0 do 95% Bez kondenzacije 0 do 95%
Montaža DIN EN50022 35 x 7,5 ili 35 x 15 35 x 7,5 ili 35 x 15
Dimenzije kondicionera mm Dužina.114 x Šir.22,5 x Vis.105 Dužina.114 x Šir.22,5 x Vis.105

Cene i specifikacije se mogu promeniti

Cene i tipovi

 

Oznaka Ulazni napon Cena €
1-24
Cena €
25-99
Cena €
100+
CD-32-00 0 do 5 mA 99 85 75
CD-32-01 0 do 10 mA 99 85 75
CD-32-02 0 do 20 mA 99 85 75
CD-32-03 4 do 20 mA 99 85 75
CD-32-04 5 do 25 mA 99 85 75
CD-32-05 ±5 mA 99 85 75
CD-32-06 ±10 mA 99 85 75
CD-32-07 ±20 mA 99 85 75
CD-32-08 ±50 mA 99 85 75
CD-32-09 ±100 mA 99 85 75
CD-32-10 ±200 mA 99 85 75
CD-32-11 ±500 mA 99 85 75
CD-32-12 0 do 1 A 99 85 75
CD-32-13 0 do 2 A 99 85 75
CD-32-14 0 do 5A 110 95 85
CD-32-15 0 do 10A 110 95 85
CD-32-16 ±1 A 99 85 75
CD-32-17 ±2 A 99 85 75
CD-32-18 ±5 A 110 95 85
CD-32-19 ±10 A 110 95 85

Cene su bez PDV-a.

Opcija 1. Kondicioneri zaštićeni komformalom za ambijente sa povećanom vlagom imaju za 10 € višu cenu.

Opcija 2. Kondicioner testiran "Burn-in" procesom, 48 sati na 60ºC imaju za 15 € višu cenu.

Opcija 3. Kondicioneri po specijalnoj korisničkoj specifikaciji: 170€ / kom.

 

  © 1982 - Electronic Design
Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: +381 11 2 450 480
Tel: +381 11 308 74 59
  www.ed.rs
 
ed@ed.rs