USB-485


Osnovna namena USB-485 je izolacija i konverzija USB porta na RS-485 interfejs i komunikacija sa drugim RS-485 učesnicima u mreži. RS-485 je poludu-dupleks multidrop serijska magistrala, koja se koristi u industrijskim uslovima, kontaminiranim šumom. Omogućava priključenje do 256 uređaja na rastojanju do 1200 m.

 

USB-485 se nakon instalacije drajvera prijavljuje sistemu kao virtuelni COM port, tako da većina softvera koji je pisan za komunikaciju preko COM porta može da radi i preko USB-485 uređaja. Za korisnike koji žele veću kontrolu, dostupne su funkcije za direktan rad sa USB-485 uređajem.

 

Da bi korisniku bilo olakšano podešavanje 485 mreže, na USB-485 postoje kratkospojnici (jumper-i) za aktiviranje terminacije i safety bias-a. RS-485 linija se povezuje putem klema sa zavrtnjima.

 

USB-485 v2.0 može da napaja uređaje sa kojima komunicira sa 12V i max 50mA

 

Osnovni atributi


 

Napajanje sa USB porta – nije potrebno dodatno napajanje

Brzina protoka podataka max. 500kbps (ograničena dužinom RS485 kabla)

Visoka otpornost na prelazne smetnje između USB i RS485 strane – >25 kV/μs

256 uređaja na RS-485 liniji – sa istim RS-485 uređajima ili uređajima sa istom ulaznom otpornošću

Može da napaja druge uređaje sa 12V do 50mA

Termalna zaštita RS-485 izlaza – u slučaju kratkog spoja RS-485 linije

Galvanska izolacija 2500Vrms – 1 minut prema UL 1577

Maksimalni radni napon galvanske izolacije 560 Vpeak – prema VDE 0884,

Industrijski temperaturni radni opseg od -40 do +85°C,

Podesivo vreme za receive buffer timeout,

USB 1.1 i USB 2.0 kompatibilan (USB Full Speed)

Jedinstveni broj za identifikaciju hardvera može da se koristi za zaštitu softvera koji koristi USB-485 adapter,

Drajveri za Win10, Win8, Vista, Win7, WinCE, WinXP Embedid, MAC OS i Linux

Korisnička dokumentacija je na srpskom jeziku

Garantni rok je 5 godina, servisni rok je 7 godina.

 

       Korisničko uputstvo USB-485 v2.0

 

       Korisničko uputstvo USB-485 v1.0

 

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs