Opšte


Familija CB predstavlja dvožične transmitere sa strujnom petljom. Serija CB-30 radi sa miliVoltnim i Voltnim signalima. Obe Serije su izolovani jednokanalni transmiteri koji naponski signal sa senzora pojačavaju, filtriraju, izoluju i konvertuju u izlazni strujni signal od 4 do 20 mA. Pogodni su za prenos signala na distance do 1200 m, do sistema za akviziciju podataka, Industrijskog PC-a, PLC-a ili nekog drugog mernog sistema.

 

Izolacioni naponski transmiteri familija CB-30 štite ljude i mernu opremu i fizički ih odvajaju od ekcesnih događaja koji mogu da se pojave na strani senzora ili na nekom drugom mestu u okviru mernog okruženja. I ulaz i izlaz modula je zaštićeni od tranzijenata i naponskih nivoa do 250 Vrms. Transmiteri imaju veoma nisku cenu i odlične karakteristike koje se sreću samo kod vrlo skupih uređaja.

 

Familije CB transmitera imaju čoperski ulazni pojačavač sa niskim temperaturskim driftom, malim ofsetom i vrlo stabilnim koeficijentom pojačanja. Pojačavač je određen sa dve precizne naponske reference. Transmiter radi na principu amplitudne modulacije i transformatorske izolacije signala tako da je primarna strana modula "lebdeća" u odnosu na sekundarnu stranu modula. Ova arhitektura daje odličnu linearnost, stabilne i pouzdane karakteristike i ne zahteva ulazno uzemljenje. Demodulator signala na izlaznoj (sekundarnoj) strani modula obnavlja originalni signal, koji se zatim filtrira i konvertuje u strujni signal od 4 do 20 mA. 

 

 

 

 

Atributi


 • Instrumentaciona tačnost, linearnost, ponovljivost i pouzdanost

 • Naponski miliVoltni ili Voltni ulazni nivoi

 • Izolacija od 1500 Vrms

 • Izlaz: 4 do 20 mA

 • Tačnost ±0.03% 

 • Linearnost ±0.01% 

 • NMR 80 dB (50 Hz)

 • CMR 160 dB 

 • Napajanje kondicionera od 11 V do 60 V kroz strujnu petlju

 • Ulaz i izlaz su kontinualno zaštićeni do 250 V 

 • Frekventni opseg od 3 Hz, 3 KHz i 10 KHz (-3 dB)

 • Laka montaža na DIN šinu

 • Garantni rok je 7 godina, a servisni rok je 10 godina

 

 

Blok dijagram izolacionih transmitera Familije CB-30

Karakterizacija


Ulazno kolo obezbeđuje zaštitu od pogrešno priključenih napona do 250 VAC i protiv tranzijenata definisanih ANSI/IEEE C37.90.1-1989 dokumentima. Transmiteri imaju ugrađen filter petog reda koji 50 Hz potiskuje sa 80 dB (min. 10.000 puta). Jedan Anti-aliasing pol filtera (LPF)je lociran u primarnom kolu modula dok se na sekundarnoj strani izolacione barijere nalazi filter četvrtog reda. Posle Anti-aliasing filtriranja na ulaznoj strani kondicionera signal se dovodi na čoperski stepen iza koga se nalazi izolacioni mikro transformator. Metod prenosa signala je amplitudna modulacija. Ova tehnika daje bolje rezultate od tehnike sa linearnim optokaplerima ili od tehnike kondenzatorske izolacije. U sekundarnom stepenu, iza izolacione barijere, signal se demoduliše i ponovo filtrira od transmisionih smetnji. 

 

Napajanje transmitera je preko strujne petlje u opsegu od 11 i 60 V. Stepen za električno napajanje modula ima ugrađena zaštitna kola za inverzno priključenje napona napajanja i kola koja sprečavaju prolaz tranzijentima. 

 

Modul ima odličnu stabilnost u vremenu i ne zahteva kalibraciju ili bilo kakvo održavanje. Na prednjoj strani modula ispod prednje nalepnice nalaze se dva višeobrtna trimera za precizno podešavanje ofseta i nule. Obe vrednosti su podešene pre isporuke, a korisnik može da prekalibriše ove vrednosti prema svojim potrebama u opsegu od ±3 do ±10. Familija CB-30 transmitera se može u okviru iste aplikacije mešati sa drugim familijama izolacionih modula. Oni mogu da se uključuju u merni sistem i isključuju iz njega bez isključenja napona napajanja ili prekida rada sistema (Eng. hot swapable).

 

Napajanja za transmitere


 

Za napajanje do 50 transmitera preporučuje se izvor za napajanje A7-PS-30 od 30W (slika levo) dok za napajanje većeg broja kondicionera treba koristiti izvor CS-24-90 od 90W koji može pod punim opterećenjem da napaja i do tri puta više transmitera, mada je tako veliki broj transmitera mudro napajati iz više el. izvora. Transmiteri ne podržavaju šinskI T-BUS konektor zato što se napajaju preko strujne petlje.

 

Izvor A7-PS-30 od 30W radi u širokom naponskom opsegu od 160V do 265V AC i od .Oba izvora za napajanje rade u širokom naponskom opsegu od 160V do 265V AC. Ukoliko korisnik ne želi da koristi ovaj tip napajanja, može koristiti i druge električne izvore.

 

Štampana ploča kondicionera na zahtev može biti zaštićena specijalnim lakom koji štiti elektronske komponente od vlage, korozije i drugih vrsta kontaminacija što može znatno da  produžiti vek ovom proizvodu i u pogledu dugoročne tačnosti merenja. Ovako prepariran kondicioner se može primeniti u mnogim agresivnim sredinama. Na primer: na brodovima ili morskoj obali, u uslovima agresivnih isparenja, kiselina, u vodovodu i drugim mestima sa povišenom vlagom itd.

 

 

Slika levo: Napajanje za transmitere CS-24-30

 

Specifikacije i karakteristike


(tip. na 25°C)

 

 Parametar

CB-30 miliVoltni ulaz CB-30 Voltni ulaz
 Standardni bipolarni opsezi  ±5 mV do ±500 mV  ±1 V do ±20 V
 Standardni unipolarni opsezi  0 do 10 mV i 0 do 500 mV 0 do 1 V i 0 do 1000 V
 Ulazna Bias struja ±0.5 nA ±0.05 nA
 Ulazna otpornost 50 MΩ 3 MΩ
 Kontinualna ulazna zaštita max. 250 Vrms 250 Vrms za opseg do 200 V
 RL pri napajanju od 24 V 650 Ω 650 Ω
 NMR (50 Hz) 80 dB 80 dB
 Tranzienti ANSI/IEEE C37.90.1- 1989 ANSI/IEEE C37.90.1- 1989
 CMV, In-Out, In-power Kontinualno 1500 V Kontinualno 1500 V
 CMR 50Hz  160 dB

160 dB

 Tačnost 25 °C ±0.03% od spana ±0.03% od spana
 Nelinernost ±0.01% od spana ±0.01% od spana
 Naknadna podešljivost ±10% ofset i pojačanje - minimum ±10% ofset i pojačanje - minimum
 Stabilnost ofseta ±25 ppm/°C ±25 ppm/°C
 Stabilnost pojačanja ±75 ppm/°C ±75 ppm/°C
 Izlazni šum 100 KHz 3 µArms 2 µArms
 Širina frekventnog opsega -3 dB 3 Hz  (Opcije:  3 KHz i 10 KHz)

3 Hz  (Opcije:  3 KHz i 10 KHz)

 Vreme odgovora, Span 90%  170 ms 170 ms
 Izlazni opseg 4 do 20 mA 4 do 20 mA
 NMR (50 Hz) 80 dB 80 dB
 Napajanje Od 11 V do 60 V Od 11 V do 60 V
 Potrošnja struje  3 mA do 30 mA max. 3 mA do 30 mA max.
 Temperaturski opseg (ambijent) -40 +80 °C -40 +80 °C
 Radni opseg  -40 +85 °C -40 +85 °C
 Skladištenje -40 +85 °C -40 +85 °C
 Relativna Vlaga Bez kondenzacije 0 do 95% Bez kondenzacije 0 do 95% 
 Montaža DIN EN50022   35 x 7,5 ili  35 x 15 35 x 7,5 ili  35 x 15
 Dimenzije kondicionera mm Dužina.114 x Šir.22,5 x Vis.105 Dužina.114 x Šir.22,5 x Vis.105

 

Cene i specifikacije se mogu promeniti

 

Cene i tipovi


 

milivoltni transmiteri
Tabela 1.

 Oznaka  Ulazni napon  Izlaz Cena €
 1-49
Cena €
 50-249 
Cena €
   250+  

CB-30-00

 ±5 mV 4 do 20 mA 90 79 69

CB-30-01

 ±10 mV 4 do 20 mA 85 75 65

CB-30-02

 ±50 mV 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-03

 ±100 mV 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-04

 ±200 mV 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-05

 ±500 mV 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-06

 0 do 10 mV 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-07

 0 do 50 mV 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-08

 0 do 100 mV 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-09

 0 do 200 mV 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-10

0 do 500 mV 4 do 20 mA 79 65 55


voltni transmiteri
Tabela 2.

 

 Oznaka  Ulazni napon  Izlaz Cena €
1-49
Cena €
50-249
Cena €
   250+  

CB-30-11

 ±1 V 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-12

±5 V 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-13

 ±10 V 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-14

±20 V 4 do 20 mA 79 65 55

 CB-30-15 

 0 do 1 V 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-16

 0 do 5 V 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-17

 0 do 10 V 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-18 

 0 do 20 V 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-19 

 0 do 100 V 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-20 

 0 do 200 V 4 do 20 mA 79 65 55

CB-30-21 

 0 do 300 V 4 do 20 mA 89 75 65

CB-30-22 

 0 do 400 V 4 do 20 mA 89 75 65

CB-30-23 

 0 do 500 V 4 do 20 mA 89 75 65

CB-30-24 

 0 do 600 V 4 do 20 mA 95 80 70

CB-30-25 

 0 do 1000 V 4 do 20 mA 99 85 75

 

Cene su bez PDV-a.

  

   Opcija 1. Transmiteri standardno imaju frekventni opseg od 3 Hz. Za širinu opsega od 1 kHz ili 10 kHz (-3 dB) cena je viša za 3 €.

   Opcija 2. Transmiteri zaštićeni komformalom za ambijente sa povećanom vlagom imaju za 10 € višu cenu.

   Opcija 3. Transmiteri veštački ostaren "Burn-in" procesom, 48 sati na 60°C imaju za 15 € višu cenu.

   Opcija 4. Transmiteri po specijalnoj korisničkoj specifikaciji: prvi komad je 150 €.

 

  Nazad na stranu "Transmiteri Serija CB" 
   Nazad na "Kondicioneri i transmiteri - Opšte"
   Serija CS izvora za napajanje

  

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ptt.rs