Osnovni opis

Izolovani kondicioneri i transmiteri su osnovne komponente svakog profesinalnog industrijskog ili laboratorijskog mernog okruženja. Bez ovih komponenata ni za jedno merenje se  sa sigurnošću ne može reći da je tačno a opasnost od petlji uzemljenja po ljude i opremu je kontinualna. Ugradnjom izolacionih komponenta se podiže pouzdanost, tačnost merenja, profesionalnost postrojenja i opšta sigurnost.

Osnovna uloga kondicionera i transmitera je da dolazeće analogne signale prenesu preko izolacione barijere i da ih verodostojno interpretiraju na svom izlazu.

Područje primene su sistemi za akviziciju podataka, merenje, monitoring i procesno upravljanje. Primenom izolacionih kompo-nenata može se sprečiti degradacija kvaliteta merenja nastala efektima smetnji različitog porekla kao što su šum, tranzijenti, električna pražnjenja, magnetne indukcije i druge smetnje i opasnosti iz industrijskog ili laboratorijskog okruženja. Moduli zadovoljavaju specifikacije UL/CSA i prevazilaze IEEE472/ANSI C37.90.1 zahteve.

Izolacione komponente štite ljude od visokog napona i opremu od različitih potencijala petlji uzemljenja. Drugim rečima, kondicioneri i transmiteri galvanski razdvajaju razlike potencijala između izvora signala i mernih sistema.

Electronic Design je u ovom projektu integrisao nekoliko važnih svetskih patenata koji su sada slobodni za primenu. Ovi proizvodi su projektovani za gotovo sve popularne tipove senzora i imaju i instrumentacione karakteristike.

ED u svojoj ponudi ima izolovane kondicionera Serije CA i dvožične izolovane transmitere Serije CB. Treća Serija CD su digitalni, programabilni, kondicioneri i ova serija je trenutno u razvoju. Kondicionere - transmitere prate dva izvora za napajanje Serije CS. Prvi je od 30W za napajanje od 20 do 30 kondicionera u zavisnosti od tipa i izvor od 90W za napajanje većeg broja kondicionera i transmitera. Oba rade sa T-BUS konektorima koji se instaliraju na DIN šinu, a prko kojih se napajanje prenosi od kondicionera do kondicioneda, bez klasičnog ožičenja. Sa ovom opcijom podržana je Serija CA kodicionera, dok Serija CB transmitera zbog svoje prirode dvožičnog prenosa i napajanja preko strujne petlje ne podržava napajanje preko T-BUS konektora.

Serija CA  Familija izolacionih, analognih kondicionera sa instrumentacionim karakteristikama Poredjenje izolacionih kondicionera i transmitera.

Cenovnik kondicionera, transmitera i el. napajanja
Serija CB  Familija izolacionih kondicionera-transmitera sa dvožičnom strujnom petljom
Serija CD Familija izolovanih kondicionera sa 24-bitnim ADC i digitalnim - Modbus izlazom
Serija CS  Električni izvori sa 220V AC na 24V DC za napajanje kondicionera i transmitera

 

Serija CA

   Tip: Izolacioni kondicioner ±0.02%
   Instrumentaciona linearnost ±0.01%

  Industrijska i laboratorijska merenja 
  Najviši zahtevi

 
Kondicioneri Serije CA se proizvode u velikom broju varijacija (preko 400 tipova) i oni su najtačnije izolacione komponente koje ED u ovom trenutku ima u svom  proizvodnom programu. Veći broja modela ima vrhunsku linearnost koja je bolja od ±0.005%, tačnost od ±0.02%, tipičan CMR je 160 dB, filterska atenuacija na 50 Hz je preko 80 dB (10.000 puta), izolacioni napon je 1500 V kontinualno i zaštita ulaza je 250 Vpp takođe, kontinualno. 
 

Na raspolaganju korisnicima je veoma široka lepeza modela i tipova. Tu su moduli za kondicioniranje miliVoltnih, Voltnih, miliAmperskih i Amperskih signala, RMS/DC, sa ulazom za RTD, termoparove, potenciometre, merne mostove i frekvenciju. 

 

Napajanje CA kondicionera je moguće sprezanjem sa nekim od CS izvora za napajanje preko "T-BUS" konektora koji se instaliraju na DIN šinu.

 

Podaci, upustva i cene su na strani: Izolacioni kondicioneri Serije CA

 

 

 

Serija CB

   Tip: Izolacioni transmiter, ±0.03%
   Dvožični strujni prenos 4 do 20 mA

  Optimalan za Industrijske aplikacije
  Radi u ambijentu od -40 do +85 ºC

 

Serija CB je familija izolovanih transmitera sa velikim brojem različitih modela i varijacija (preko 80 modela). Osnovna funkcija transmitera je obrada analognog signala, izolacija, konverzija u struju i njegov dvožični transport do mernog mesta strujnom petljom 4 do 20 mA. Transmiteri imaju visoku tehničku specifikaciju: tačnost od ±0.03%, linearnost je ±0.01%, izolaciju od 1500 V, atenuaciju na 50 Hz od 80 dB i zaštitu ulaza i ulaza do nivoa od 250 Vpp. 
 

Serija CB podržava sve popularne tipove senzora i ulaznih veličina: miliVoltne, Voltne i miliAmperske signale, RTD, termoparove RMS/DC i potenciometre. Cene Serije CB su znatno niže od cena konkurentnih proizvoda, ali po kvalitetu su u prednosti u mnogim segmentima poređenja.
 

Podaci i cene su na strani: Dvožični izolovani transmiteri Serije CB

 

 

 

Serija CD

   Tip: Izolacioni transmiter, ±0.03%
   Dvožični strujni prenos 4 do 20 mA

  Optimalan za Industrijske aplikacije
  Radi u ambijentu od -40 do +85 ºC

 

Serija CD je familija izolovanih digitalnih kondicionera sa velikim brojem različitih modela i varijacija (preko 50 modela). Osnovna funkcija CD kondicionera je obrada analognog signala, izolacija, konverzija u digitalni oblik i prenos preko RS-485 diferencijalne parice korišćenjem Modbus protokola do uređaja za prikupljanje merenja.. Kondicioneri imaju visoku tehničku specifikaciju: tačnost od ±0.02%, linearnost je ±0.005%, izolaciju od 750 V kontinualno (2500 V - 1 minut), atenuaciju na 50 Hz od 80 dB i zaštitu ulaza do nivoa od 250 Vpp. 
 

Serija CD podržava sve popularne tipove senzora i ulaznih veličina: naponske i strujne signale, RTD, termoparove, RMS/DC, transmiterske senzore, merne mostove i potenciometre. Cene Serije CD su znatno niže od cena konkurentnih proizvoda, a ne zahteva se dodatna akvizicija podataka.
 

Podaci i cene su na strani: Digitalni kondicioneri Serije CD

 

 

Kondicioneri sa IP65 zaštitom

Svi Izolovani kondicioneri i transmiteri koje Electronic Design proizvodi sada su na raspolaganju korisnicima sa IP65 specifikacijom. IP65 se odnosi na zaštitu od tečnosti i čestica koje mogu da utiču na rad uređaja. Konkretno, IP65 predstavlja zaštitu od svih vrsta čestica (prašina, čađ, opiljci) kao i od mlaza vode iz bilo kog ugla direktno prema kućištu kondicionera. S obzirom na industrijski temperaturni opseg koji naši kondicioneri već imaju (-40 do +85ºC), ovo omogućava rad na otvorenom u svim vremenskim uslovima, kao i u teškim industrijskim uslovima.

Kućište je aluminijumsko, čime se znatno smanjuje i uticaj EMI i RFI smetnji, sa dve PG9 uvodnice koje obezbeđuju zaptivanje na mestu za prolaz kablova. Kućište je optimizovano za montažu zavrtnjima na zid ili drugu ravnu površinu.

Prilikom naručivanja potrebno je da uz naziv kondicionera transmitera dodati sufiks IP65. Više informacija o IP65 kondicionerima se nalazi na stranici IP65 kondicioneri

Napajanja za kondicionere i T-BUS konektor

Za napajanje manjeg broja kondicionera do 20, preporučuje se naponski izvor CS-24-48 od 48W (slika levo) dok za napajanje većeg broja kondicionera treba koristiti izvor CS-24-90 od 90W koji može pod punim opterećenjem da napaja i do dva puta više kondicionera. Oba modela mogu preko T-BUS konektora (slika desno), direktno, bez ožičavanja da napajaju kondicionere koji se nalaze na istoj, ili uz pomoć produžnog kabla i na drugim DIN šinama u bliskom okruženju. Ova opcija podiže pouzdanost, znatno smanjuje vreme zamene kondicionera i omogućava uključenje i isključenje kondicionera kada je šinski T-BUS pod naponom.

Oba izvora za napajanje rade u širokom naponskom opsegu CS-24-90 od 160V do 265V AC, dok manji, CS-24-48 može da radi čak od 85V do 265V. Ukoliko korisnik ne želi da koristi ovaj tip napajanja, može koristiti i druge električne izvore, ali u tom slučaju napajanje mora da ožičava od kondicionera do kondicionera.

Slika levo: Napajanje za transmitere CS-24-30 sa T-BUS konektorom

Drugi tehnički detalji

Svi ED-ovi Kondicioneri i Transmiteri bez obzira na različitost Serija i Familija u istoj aplikaciji se mogu međusobno mešati što korisniku omogućava da na jednostavan i ekonomičan način reši specifične potrebe postrojenja. Zajedničko za sve je da su to kompaktne i ekonomične komponente koje po performansama zadovoljavaju profesionalne zahteve za instrumentaciona, laboratorijska i industrijska merenja.

Kondicioneri i Transmiteri su dizajnirani za montažu na DIN šinu. Moduli imaju priključke sa vijcima tako da je i montaža i ožičenje vrlo lako i brzo.

Na poseban zahtev kupca, ED može da razvije i isporuči verziju izolacionog modula sa posebnim zahtevima. Naručilac treba da specificira ulazni i izlazni napon, struju ili frekvenciju, zahtevanu linearnost, tačnost i temperaturski opseg. Cena za ovakav razvoj je umerena a troškovi razvoja se neće zaračunati ukoliko se zahteva isporuka od 25 ili više modula. Atestiranje ovih proizvoda je moguće na zahtev.

Kvalitet i garantni rok

Kvalitet kondicionera i transmitera je visok. Ako specifikacije ovih proizvoda poredite sa komparativnim proizvodima drugih proizvođača primetićete da su ED-ovi moduli poredivi sa modulima najboljih proizvođača.  Ako imate bilo kakvu sumnju u ovu tvrdnju, tražite jedan uzorak za testiranje ili donesite uzorak sa kojim želite da poredite kvalitet naših kondicionera. Mi raspolažemo vrlo kvalitetnom instrumentacijom tako da zajedničkim merenjem možemo uporediti uzorke i njihove rezultate.

Zbog visokog kvaliteta garantni rok za izolovane kondicionere i transmitere je 7 godina, a servisni rok je 10 godina. Vreme između dva kvara (Mean time between failures ili MTBF) premašuje 50 godina. Sa našim kondicionerima korisnici imaju i dodatnu privelegiju jer je servisiranje ED-ovih proizvoda moguće istog dana što nije slučaj sa konkurentskim proizvodima.

ED je projektovao automatsku opremu za testiranje Kondicionera i Transmitera. Oprema se sastoji od sistema za akviziciju podataka ED108, nekoliko različitih interfejsa i softvera koji je napisan u LabVIEW okruženju. Testiranje se odvija automatski, a testiraju se sve vitalne karakteristike. Moduli se isporučuju sa testom linearnosti (na slici desno). Korisnička dokumentacija je na srpskom jeziku. Na zahtev, dokumentacija može biti na engleskom jeziku.

Cene i rokovi isporuke

Za male količine (do 20 komada) rok isporuke je tri do pet dana. Veće količine (50 do 100 komada) se mogu isporučiti u roku od 10 do 15 radnih dana. Male količine po nekoliko komada su obično raspoložive odmah.

Prilikom određivanja cene ovih komponenata uzeta je u obzir između ostalog i kupovna moć naših korisnika. Izolacione komponente koje imaju 14 bitnu linearnost i tačnost u Americi koštaju između 120 i 200 $, a u Evropi su isto toliko ali Eura. Ako se tome dodaju troškovi nabavke, transporta i carine cena jednog kvalitetnog kondicionera ovde, će biti između 130 i 240 $ u zavisnosti od tipa. Kada se to pomnoži sa ponekad velikim brojem kondicionera koji su potrebni korisniku, cifre mogu biti toliko visoke da će pretstavljati opasnost za opstanak projekta. ED je formirao niže cene koje treba da ublaže ovaj tip opasnosti.

ED proizvodi kondicionere i transmitere već 25 godina ali tek poslednjih deset godina, nakon dugog iskustva i saznanja (i sa nekoliko inovacija) uspeli smo da smanjimo cenu ovih proizvoda a da im pritom povećamo performanse do nivoa kvaliteta koji se sreće samo kod vrlo skupih uređaja.

Najveći broj Instrumentacionih izolovanih kondicioner Serija CA i CB košta manje od 80 € za jedan komad što je blizu dva puta jeftinije nego kada ih kupujete u Americi ili Evropi. Preuzmite cenovnik kondicionera i transmitera.

Količinski popust je naš standardni način poslovanja i on omogućava trenutno najniže cene izolacionih kondicionera koje se mogu naći u prodaji. Uvoznici i dileri ovog tipa komponenata i opreme sada imaju i "kod kuće" odličan kvalitet, visoku tačnost, nižu cenu, brzu isporuku, servis, obuku, korisničku dokumentaciju na srpskom, telefonsku pomoć, sedmogodišnji garantni rok i druge pogodnosti.

  

  © 1982 - Electronic Design
  Makenzijeva bb-Pejton, Beograd
Tel:  +381 11 308 50 30
Fax: +381 11 308 50 31
Tel: 011 2 450 480
Tel: 011 308 74 59
   www.ed.rs
  ed@ed.rs